Projecten

Naast de kerntaken beheer en behoud ontwikkelt het Drents Archief samen met andere partners innovatieve projecten op het gebied van digitale diensten, educatie, toerisme, zorg en welzijn. Deze projecten kunnen alleen worden uitgevoerd door financiële ondersteuning van fondsen en sponsors. Rechts ziet u een aantal succesvolle projecten die het Drents Archief de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.

Een impressie van het project Drents Archief 3.0
Foto's: Sake Elzinga en Cornbread Works