Missie & organisatie

Het Drents Archief brengt erfgoed dichterbij mensen, laat ze met andere ogen naar hun omgeving kijken en maakt ze bewust van de eigen sporen in het verleden. We koesteren ons DNA, dat is de basis: authentiek, zorgzaam/betrouwbaar, toegankelijk/gidsen, verrassend/ondernemend, delen en inspireren.

Jaarstukken

Jaarstukken 2016 (.PDF formaat)
Jaarverslag 2014
(.PDF formaat)
Jaarrekening 2014 (.PDF formaat)
Jaarstukken 2015 deel 1
Jaarstukken 2015 deel 2

Strategische visie

Strategische visie 2017 - 2020 (.PDF formaat)

Mandaatregeling Drents Archief

Mandaatregeling Drents-Archief (.PDF formaat)

Organisatie

Het Drents Archief is op 1 juli 2005 gefuseerd met het Gemeentearchief van Assen tot een gemeenschappelijke regeling. Het Drents Archief telt zo’n 30 personeelsleden, waarvan een deel in vaste dienst is en een deel als gedetacheerde medewerker aan de slag is. Daarnaast wordt het personeelsbestand versterkt met meer dan vijftig vrijwilligers. De helft hiervan wordt ingezet in de ‘backoffice’; dankzij hun inzet kan het Drents Archief zijn ambities op het gebied van de digitalisering van archiefbronnen realiseren. De andere helft van de vrijwilligers ondersteunt bij publiekstaken in de digilounge, de studio of bij het ontvangen van schoolklassen.

ANBI

Het Drents Archief is een geregistreerde culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Lees meer over de Geefwet.

Bestuur

Anneke Haar
Anneke de Widt - Nieuwenhuizen
Maurice Hoogeveen
Albert Smit
Jan Seton

Het bestuur van het Drents Archief neemt de Governance Code Cultuur in acht. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

Directeur

Corinne Rodenburg

Gemeente- en rijksarchivaris

Henk Nijkeuter

Stafafdeling Bedrijfsvoering

controller - Wobiene Sibma
financieel medewerker - Sandra Blomsma
financieel medewerker - Judith Drent
management assistent - Marja Bijl
personeelsfunctionaris en bestuurssecretariaat - Sjoukje Hussels
receptionist en secretarieel medewerker - Linda Mulder
receptionist en secretarieel medewerker - Jeannette Spijkerman
marketing&communicatie - Karlijn Donders
huismeester - Bennie ten Cate

Afdeling Collectie en Publiek

afdelingshoofd - Henk Nijkeuter
medewerker informatie en publiek - Joke Wolff
medewerker informatie en publiek - Ferry Sieders
medewerker informatiebemiddeling - Erwin de Leeuw
medewerker educatie - Marga Renkema 
beleidsmedewerker informatisering - Redmer Alma
medewerker appilicatie- en informatiebeheer - André Clement
medewerker archiefbewerking en informatie - Egbert Brink
conservator beeld- en geluidsarchief - Mark Goslinga
depotbeheerder / behoudsmedewerker - Jan de Lange
depotmedewerker - Svitlana Donchenko
medewerker bibliotheekbeheer - Bennie ten Cate
projectmedewerker - Jan Ensing