Nieuws

Uitslag Drentse Geschiedenisquiz 2019

Meer dan 650 mensen hebben een oplossing ingestuurd van de Drentse Geschiedenisquiz 2019. Het thema was Zij/Hij en de goede oplossing was dan ook in goed Drents: Vrouwluu en manvolk. In het onderstaande schema ziet u de juiste antwoorden per vraag. 

1

 

W

I

T

T

E

W

I

E

V

E

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

W

E

E

R

D

I

N

G

E

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

B

O

E

R

I

N

 

 

 

 

 

 

 

 

4

L

A

N

D

B

O

U

W

H

U

I

S

H

O

U

D

S

C

H

O

O

L

5

 

 

 

 

 

B

R

U

G

W

A

C

H

T

E

R

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

G

A

S

S

E

L

T

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

V

R

O

U

W

E

N

K

I

E

S

R

E

C

H

T

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

U

S

T

E

R

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

D

O

O

R

O

E

F

E

N

I

N

G

S

T

E

R

K

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

S

I

E

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

E

S

D

A

G

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

A

L

E

T

T

A

J

A

C

O

B

S

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

V

A

L

K

E

N

S

T

IJ

N

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

C

O

E

V

O

R

D

E

N

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

H

O

R

S

E

L

E

S

S

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

K

L

I

N

C

K

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

D

I

K

N

I

N

G

E

 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto zegt meer dan 100 woorden

wo2bevrijding 162x1474 november 2019

In het kader van 75 jaar Vrijheid worden in april 2020 in het gebouw van de Tweede Kamer honderd foto’s tentoongesteld uit de jaren 40-45. Foto’s die zijn uitgekozen uit inzendingen uit alle provincies. Elke provincie levert maximaal 50 foto's.

Iedereen wordt uitgenodigd om foto’s uit de oorlog aanleveren. Wij roepen mensen op om op zolders, in oude fotoalbums, in schoenendozen te zoeken naar foto’s uit de oorlog. Dan mag over van alles gaan. Over het leven van alledag, de aanwezigheid van de bezetter, de illegaliteit, de onderduik, de vervolging, de militaire strijd, de bevrijding, noem maar op. 

De foto’s worden gescand en desgewenst teruggegeven aan de eigenaar. Behalve foto’s zijn wij ook zeer benieuwd naar de verhalen bij de foto’s. 

In de maanden november en december zal op 4 plaatsen in de provincie een bijeenkomst georganiseerd worden waar mensen hun foto’s kunnen inbrengen en waar aandacht besteed wordt aan de oorlog in Drenthe. De plaatsen en de tijdstippen zullen via RTVDrenthe en de kranten worden aangekondigd.

Een aantal foto’s zal in de maanden april en mei 2020 op diverse plaatsen in de provincie worden tentoongesteld.

Het project wordt uitgevoerd namens het Platform WO2 en staat onder leiding van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. In de Drentse werkgroep werken Drents Archief, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en RtvDrenthe samen. De coördinatie is in handen van voormalig provinciaal historicus Michiel Gerding.  

BIJEENKOMSTEN 
20 november 19-22 uur: Ol Eel, Mevrouw Bähler Boermalaan 6, 9765 AP Paterswolde
21 november 19-22 uur: Museum Collectie Brands, Herenstreek 11, 7885 AT Nieuw-Dordrecht
26 november 19-22 uur: Onderduikersmuseum De Duikelaar, Julianalaan 3, 7918 AH Nieuwlande
Datum en locatie in Meppel volgen z.s.m. 

PROGRAMMA
1 Toelichting op het project
2 De oorlog in Drenthe, overzicht – Michiel Gerding
3 Oorlogsverhalen- Wim Ensing
4 Het programma in 2020 van Drents Archief en Herinneringscentrum Kamp Westerbork- Mark Goslinga, Guido Abuys
5  Het programma in 2020 van de gastheren

De avonden worden omlijst met filmpjes uit de archieven van RTVDrenthe en Drents Archief.

Kijk hier voor meer informatie: https://in100fotos.nl/drenthe/ 

De oorlog in het Noorden - De Tweede Wereldoorlog in regionaal perspectief

6 november 2019

HOVO hoorcollegereeks 3 t/m 31 maart 2020
De oorlog in het Noorden - De Tweede Wereldoorlog in regionaal perspectief

De Tweede wereldoorlog lijkt misschien lang geleden, maar de gebeurtenissen spelen in het collectieve geheugen nog steeds een rol. De belangstelling voor deze periode is nog steeds groot. En de gebeurtenissen in deze jaren worden steeds opnieuw geëvalueerd en telkens weer worden er iets anders gezien en iets anders gevoeld. In deze korte cursus wordt vooral vanuit het regionale perspectief gekeken. Wat gebeurde er hier, in onze omgeving en hoe kijken wij daar nu naar, vanuit ons hedendaagse perspectief.

In deze serie colleges zijn er 5 sprekers die zich met verschillende aspecten van de oorlogsperiode in onze streken bezig houden.

College 1. dr. Stefan van der Poel (3 maart)
'Euthymia bleibt uns'. De laatste jaren van Leo Polak, 1938-1941

Kort na de Duitse inval op 10 mei 1940 voorspelde Leonard Polak (1880-1941) - jurist, filosoof, ethicus en sinds 1928 hoogleraar aan de Groninger universiteit dat nu 'de schifting, de eigenlijke beproeving der karakters zou beginnen. Zelf noteerde hij in zijn dagboek – met een toespeling op zijn voornaam - 'liever een dode leeuw [te zijn] dan een levende hond'. (Stefan van der Poel is als docent en onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialiteit de Joodse geschiedenis)

College 2. Wim Ensing (10 maart)
Communistisch verzet in Drenthe

Verzet tegen de bezetter was er in grote verscheidenheid. Er waren verschillen in motieven, uitvoering en gebruikte middelen. Eén van de organisaties die zich al heel vroeg liet gelden in het landelijk verzet tegen de bezetter was de Communistische Partij Nederland. De partijleiding had zich goed voorbereid op de situatie na de capitulatie  op 14 mei 1940.  Bij de Februaristaking in 1941 had de CPN een belangrijke rol gespeeld. De bezetter liet daarna zien welk schrikbewind er gevoerd zou worden in de daaropvolgende jaren. Er waren ook grote gevolgen voor de communisten in Noord-Nederland. In de afgelopen jaren verschenen studies over het communistisch verzet in Groningen en Friesland. (Wim Ensing - medewerker bij het Drents Archief -  is bezig met een studie naar de situatie in Drenthe, het is de bedoeling die in 2020 te laten verschijnen)

College 3. Joël Stoppels (17 maart)
De bevrijding van Noord-Nederland

De bevrijding van Noord-Nederland verliep moeizaam: de Duitse capitulatie was op 5 mei 1945 een feit maar het duurde nog tot 11 juni 1945 voordat de laatste Duitsers Schiermonnikoog verlieten. Bij Delfzijl vond de laatste veldslag op Nederlands grondgebied plaats tijdens de gevechten om de Delfzijl- Pocket. Vaak draaide het bij de bevrijding om overleven of niet, om vreugde en verdriet. Tijdens deze workshop zult u in de voersporen treden van de geallieerde militairen tijdens de bevrijding van Noord-Nederland. (Joël Stoppels is battlefieldgids en geaccrediteerd voor Badge No. 70 van de The International Guild of Battlefield Guides. Daarnaast schrijft hij een boek over de bevrijding van Noord-Nederland. Dit boek verschijnt in april 2020)

College 4. José Martin (24 maart)
Herinneren en herdenken

Gewoon de draad weer oppakken en doorgaan, dat was voor het merendeel van de overlevenden van de Holocaust het credo van het dagelijks leven in de eerste decennia na de oorlog. Maar steeds weer werden zij herinnerd aan het verlies van familie en vrienden, door starre regelgeving, ambtelijke tegenwerking en omvangrijke papierbergen voor de formele afwikkeling van het verdwijnen van hun geliefden. Aan herdenken werd helemaal niet gedacht, laat staan aan het oprichten van monumenten of het behoud van het voormalig kamp Westerbork. In de afgelopen decennia is herdenken steeds belangrijker geworden: hoe is deze omslag van herinneren naar herdenken verlopen? En hoe belangrijk is nog de herinnering? (José Martin is als medewerker van de afdeling collectie en onderzoeker verbonden aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

College 5. Dr. Mieke Meiboom (31 maart)
Fout in de oorlog?

Vanaf 1945 werd iedereen, die met de Duitse bezetter gecollaboreerd had, berecht. Deze bijzondere vorm van strafrecht werd Bijzondere Rechtspleging genoemd. In de drie Noordelijke provincies zijn ruim 38.000 mensen geïnterneerd en berecht. Dit college gaat over de vraag hoe de bijzondere rechtspleging werkte of al deze mensen fout waren. (Mieke Meiboom promoveerde in 2016 op haar onderzoek naar de bijzondere rechtspleging na de oorlog)

Kosten: € 123,50 voor 5 colleges.
Aanmelden kan t.z.t. via https://www.hovonoordnederland.nl/

 

Festival van de Drentse Geschiedenis 2019

nieuws Vrouw met koeHoewel vrouwen altijd zo’n vijftig procent van de wereldbevolking uitmaakten, zijn het toch vaak de mannen die we uit de geschiedenisboeken kennen.

Maar wie waren de Drentse ‘powervrouwen’ die in het verleden het verschil maakten?
En welke spraakmakende vrouwen waren (en zijn) van grote betekenis voor onze provincie?Het Festival van de Drentse Geschiedenis brengt in oktober 2019 de markante vrouwen (én mannen) van Drenthe aan het licht tijdens het grootste geschiedenisevenement van de provincie. Maar we staan ook stil bij de traditionele rolverdelingen tussen man en vrouw: op school, op de boerderij en in de zorg.

MEER DAN 40 ACTIVITEITEN MET EEN HISTORISCH TINTJE

De aftrap van het festival is op zaterdag 5 oktober 2019 in Assen. Daarna trekt het festival de provincie in.
Kijk voor alle activiteiten op www.maandvandegeschiedenis.nl/drenthe

 

Nu online: Najaarsagenda 2019

Stamboomhelpdesk 132x120Gratis themafilms, een bustour langs literaire hoogtepunten, een duik in de rechtbankarchieven en natuurlijk het Festival van de Drentse Geschiedenis: dit najaar staat weer bol van activiteiten met een historisch tintje.

Benieuwd wat het Drents Archief in de herfst en winter van 2019 organiseert?
Bekijk hieronder onze nieuwe najaarsagenda. 


RECTIFICATIE: De literaire bustour - Zuidenveld staat in de najaarsagenda per abuis geprogrammeerd op vrijdag 6 september 2019. Dit is onjuist. De juiste datum is vrijdag 18 oktober 2019. 

 Open de najaarsagenda (7mB) 

Vacature werkervaringsplaats project WO2

WO2 mobilisatie 132x120Het Drents Archief is het geheugen van Drenthe en brengt erfgoed dichterbij mensen. We maken je bewust van je eigen sporen in het verleden door je met andere ogen naar je eigen omgeving te laten kijken. In het Drents Archief kunnen documenten, archiefstukken, films, beeld- en geluidmateriaal worden bekeken, bestudeerd en beleefd. Want het Drents Archief maakt van de geschiedenis een hele belevenis.

Drents Archief beschikt over een aanzienlijke collectie originele bronnen uit de Tweede Wereldoorlog en elk jaar komen hier nog ‘nieuwe’ documenten bij. Het thema oorlog blijft onverminderd actueel. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Archiefbronnen worden na 75 jaar openbaar en moeten nog toegankelijk gemaakt worden voor een breed publiek. Zo zijn op 1 januari 2020 de WO2-archieven tot en met 1944 openbaar. Het Drents Archief wil verschillende doelgroepen, inwoners en bezoekers van Drenthe, jong en oud, kennis laten maken met diverse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Op basis van originele bronnen gaat het Drents Archief de oorlog in Drenthe vanuit verschillende perspectieven belichten. Dit multiperspectief komt terug in de producten, waarbij onze focus ligt op het ‘oorlogsdagboek van Drenthe’. Er wordt een educatief programma ontwikkeld, er zijn publieksactiviteiten, podcasts en een hotspot Collectie Drenthe Tweede Wereldoorlog.

Ben jij student HBO of WO (bijv. communicatie of geschiedenis), op zoek naar een stage of wil je alvast werkervaring opdoen? Wellicht spreekt het je aan om ons bij dit WO2-project te ondersteunen bij o.a. de volgende werkzaamheden:

  • de organisatie van een aantal publieksactiviteiten in mei 2020 in verschillende Drentse gemeenten
  • bijdragen aan het verzamelen van verhalen uit de oorlogsjaren voor de publieksactiviteiten
  • contacten leggen en onderhouden met verschillende (lokale, provinciale en landelijke) partijen
  • het opstellen en uitvoeren van het PR plan 

Wat je ook nog moet weten:

Je bent bij voorkeur minimaal 2 dagen per week beschikbaar in de periode september tot eind mei 2020.

Lees ook de ervaringen van één van onze huidige stagiares:

Hannah van der Plaat (23 jaar) werkervaringsplek van februari – juli 2019

Tijdens mijn vierde jaar geschiedenis aan de RUG, had ik tijd over om werkervaring op te doen. In februari ben ik begonnen bij het Drents Archief. Voor mij was deze stage een ideale combinatie van educatie, publieksactiviteiten en archiefwerk. Eigenlijk viel alles samen, voor mij dus dé perfecte plek, ik kon de dingen doen die ik wilde leren. Ik realiseer me nu nog meer hoe belangrijk het is om dingen te bewaren en hoe je dat het best kunt doen. Maar ook dat je, zelfs bij stukken uit het archief, telkens de historische waarde moet vaststellen. Ik lever mijn scriptie a.s. vrijdag in en ik begin in september met de master cultuurgeschiedenis van modern Europa in Utrecht. Door deze stage begin ik daarna aan mijn carrière met een mooie aanvulling op mijn CV en een groot netwerk om aan te kunnen spreken, maar vooral ook een mooie herinnering aan een open en leerzame werkplek.

Dit mag je van ons verwachten:

  • De mogelijkheid om werkervaring op te doen en je netwerk op te bouwen en te ontdekken of werken in een culturele  instelling iets voor jou is
  • Goede begeleiding met veel mogelijkheden voor eigen inbreng
  • Een informele werksfeer in een dynamische erfgoedinstelling
  • Een mooie werkplek in het oudste stukje Assen op loopafstand van het station
  • Een leerzame, historisch interessante omgeving
  • Evt. reiskostenvergoeding

Sollicitatieprocedure

Sluit één van de beschrijvingen aan bij jouw wensen? Reageer dan door jouw motivatie en CV te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder vermelding van stage. 

Ben je nieuwsgiering maar heb je wat meer informatie nodig? Dan kun je contact opnemen met Henk Nijkeuter, per mail hDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch (0592) 31 53 23.

 

Foto’s 100 jaar ruilverkaveling Drenthe nu online

16 mei 2019

rv klein

Gedeputeerde Henk Jumelet en Evelien van Everdingen, directeur van Prolander, hebben donderdagmiddag de  fotocollectie van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) officieel online gezet. Dat deden zij tijdens het druk bezochte symposium over een eeuw ruilverkavelen in Drenthe, georganiseerd door het Drents Archief. Zo’n zes jaar geleden startte, op initiatief van oud-medewerker van Dienst Landelijk Gebied, Fré Strating, een project om de waardevolle foto’s van de Drentse ruilverkavelingen te bewaren. Na jaren van selecteren, scannen en beschrijven, is er nu een collectie van ruim 4.000 foto´s beschikbaar en door iedereen te bekijken op de website van het Drents Archief. Het zijn beelden van meer dan 75 uitgevoerde ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten in de provincie Drenthe van de afgelopen 100 jaar. Drenthe is hiermee de eerste én enige provincie in Nederland waarvan de collectie van de inrichting van landelijk gebied is gedigitaliseerd, beschreven en ontsloten. 

Lees meer...