Stamboomonderzoek

Onmisbaar voor beginners en gevorderden: genealogische gids 'Drenten gezocht'.

Belangrijke bronnen
Akten van de Burgerlijke Stand 1811-20ste eeuw - in AlleDrenten.nl en op microfiche / digitaal in het Drents Archief

  • Geboorteakten 1811-1912
  • Huwelijksakten (en bijlagen) 1811- 1932
  • Overlijdensakten 1811-1962

Akten na de genoemde data zijn nog niet openbaar. U kunt de akten ook bij de gemeenten raadplegen; alle akten zijn namelijk in tweevoud opgemaakt.

Bevolkingsregisters ca. 1850-1938
De bevolkingsregisters kunnen u op weg helpen voor de jaren dat de geboorte- en huwelijksregisters van de burgerlijke stand nog niet openbaar zijn. Verder vindt u er de gezinsleden en inwonenden bij elkaar en de woonadressen. Het register vermeldt bovendien van welke gemeente men afkomstig is of naar welke gemeente men vertrekt. Emigranten uit de bevolkingsregisters vindt u in de emigrantendatabase.
De bevolkingsregisters zijn digitaal te vinden op AlleDrenten.nl.

Persoonskaarten en persoonslijsten 1938-heden
Na 1938 hebben de gemeenten bevolkingsgegevens geregistreerd in de persoonskaarten (vanaf 1994 in persoonslijsten). Na het overlijden van een persoon komt de kaart terecht bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag. Een uittreksel uit de persoonskaart van een overleden persoon kunt u aanvragen bij het CBG onder de rubriek Collecties, Persoonskaarten en persoonslijsten.

Doop-, trouw- en begraafboeken voor 1811- in AlleDrenten.nl en in kopie in het Drents Archief
Het Drents Archief bewaart ook kerkelijke archieven van na 1811. In het archievenoverzicht kunt u per kerkelijke gemeente zien welke documenten aanwezig zijn.

Successiememories - index in AlleDrenten.nl 
Successiememories (aangiften bij de belastingen van nalatenschappen) zijn een goede bron voor het onderzoek naar bezittingen in het verleden.

Notariële akten vanaf 1811 - deels in AlleDrenten.nl en in origineel in het Drents Archief
Boedelinventarissen, overdracht van onroerend goed, testamenten, huwelijkscontracten etc. werden in notariële akten vastgelegd.

Archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans - index en signalementkaarten in AlleDrenten.nl, overige gegevens in het Drents Archief. Zie ook de zoekwijzer.
Een historische inleiding vindt u in het archievenoverzicht. Houd er rekening mee dat documenten uit het archief van de rijkswerkinrichtingen recenter dan 75 jaar niet openbaar zijn.

Archief van de Maatschappij van Weldadigheid - in AlleDrenten.nl en in het Drents Archief.
Wil Schackmann maakte een uitgebreide zoekwijzer. Een historische inleiding vindt u in het archievenoverzicht.

Voorouders buiten Drenthe


Tips