Missie & organisatie

Het Drents Archief brengt erfgoed dichterbij mensen, laat ze met andere ogen naar hun omgeving kijken en maakt ze bewust van de eigen sporen in het verleden. We koesteren ons DNA, dat is de basis: authentiek, zorgzaam/betrouwbaar, toegankelijk/gidsen, verrassend/ondernemend, delen en inspireren.

Jaarstukken

Jaarstukken 2018 (.PDF formaat)

Strategische visie

Strategische visie 2017 - 2020 (.PDF formaat)

Mandaatregeling Drents Archief

Mandaatregeling Drents-Archief (.PDF formaat)

Jaarbericht

Jaarbericht 2018 (.PDF formaat)

Jaarbericht 2017 (.PDF formaat)

Organisatie

Het Drents Archief is op 1 juli 2005 gefuseerd met het Gemeentearchief van Assen tot een gemeenschappelijke regeling. Het Drents Archief telt zo’n 30 personeelsleden, waarvan een deel in vaste dienst is en een deel als gedetacheerde medewerker aan de slag is. Daarnaast wordt het personeelsbestand versterkt met meer dan vijftig vrijwilligers. De helft hiervan wordt ingezet in de ‘backoffice’; dankzij hun inzet kan het Drents Archief zijn ambities op het gebied van de digitalisering van archiefbronnen realiseren. De andere helft van de vrijwilligers ondersteunt bij publiekstaken in de digilounge, de studio of bij het ontvangen van schoolklassen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Binnen het Drents Archief wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Wanneer burgers gebruik maken van de diensten van het Drents Archief worden persoonsgegevens verzameld voor het goed uitvoeren van de (wettelijke) taken van het Drents Archief. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat het Drents Archief zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat. Daarom hebben we ons beleid over deze gegevens vastgelegd in een privacystatement, dit kunt u hier downloaden. 

ANBI

Het Drents Archief is een geregistreerde culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Lees meer over de Geefwet.

Fiscaal nummer: 
8144.87.567

Bestuur

Anneke Haar
Johan Jonkman
Karin Dekker
Jan Seton

Het bestuur van het Drents Archief neemt de Governance Code Cultuur in acht. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

Beloningsbeleid RHC Drents Archief

Voor bestuursleden geldt de Regeling Vacatiegelden bestuur RHC Drents Archief. De bestuursleden ontvangen, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder van de gemeenten, of als ambtenaar in rijks- of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding voor hun werkzaamheden van € 155,- per bestuursvergadering. De voorzitter ontvangt een vergoeding van maximaal 130% van het bedrag dat aan een lid van het bestuur wordt toegekend.

Medewerkers van het Drents Archief worden beloond conform de cao Rijksoverheid.

Directeur

Corinne Rodenburg

STAFAFDELING BEDRIJFSVOERING

controller - Wobiene Sibma
financieel medewerker - Sandra Blomsma 
financieel medewerker - Marianne Smidt
management assistent - Marja Bijl 
personeelsfunctionaris en bestuurssecretariaat - Yvonne Marring
receptionist en secretarieel medewerker - Linda Mulder 
receptionist en secretarieel medewerker - Jeannette Spijkerman 
netwerk- en systeembeheerder – Bert van der Veen
huismeester/assistent systeembeheerder - Bennie ten Cate

AFDELING COLLECTIE EN PUBLIEK

afdelingshoofd / gemeente- en rijksarchivaris - Henk Nijkeuter 
medewerker marketing en communicatie - Karlijn Donders 
medewerker communicatie – Ellen Broekhuizen
medewerker dienstverlening - Joke Wolff 
medewerker dienstverlening - Ferry Sieders 
medewerker educatie - Marga Renkema 
projectmedewerker en medewerker educatie – Mieke Geugies
beleidsmedewerker digitale informatie - Redmer Alma 
medewerker applicatie- en informatiebeheer - André Clement
senior medewerker collectie- en relatiebeheer - Egbert Brink 
medewerker archiefbewerking en informatie - Erwin de Leeuw 
medewerker gemeentearchief – Jos Arends (stagiair archiefwetenschappen)
conservator beeld- en geluidsarchief - Mark Goslinga 
medewerker beeld- en geluidsarchief - Jan Ensing  
depotbeheerder / behoudsmedewerker - Jan de Lange 
depotmedewerker - Svitlana Donchenko 
projectmedewerker behoud – Nienke Kalsbeek