Genealogische gids

De gids voor genealogie in Drenthe is: 'Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe' door Redmer Alma en Paul Brood. De tekst van de gids staat geheel op deze site. De verschillende hoofdstukken vindt u in de menubalk rechts.

Wijzigingen
Het Drents Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie brachten de gids uit in 1998. Hou er rekening mee dat sommige zaken inmiddels veranderd zijn. Zo zijn er veel meer gegevens on line te vinden. Kijk op AlleDrenten.nl welke bronnen beschikbaar zijn. Ook sommige namen en adressen van instellingen zijn gewijzigd. Het Rijksarchief Drenthe heet bijvoorbeeld al jaren Drents Archief. Actuele verwijzingen naar sites en adressen vindt u bij de Meest gestelde vragen.
Toch is de gids nog steeds een onmisbare handleiding, niet alleen voor onderzoek naar personen maar ook naar onroerend goed, materiële cultuur, bedrijven etc.

Hulp bij uw onderzoek: de genealogische gids