Marketingpilot

Als projectleider van de Marketingpilot Noordelijke Archieven heeft het Drents Archief in september 2005 de publicatie 'Verleiden met verleden. Het archief op zoek naar nieuwe doelgroepen' gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een landelijk symposium ter gelegenheid van de afsluiting van het Archievenconvenant 2002.

De opdracht was om een methode te ontwikkelen om de markt voor archieven te verbreden. De drie noordelijke provincies namen hierin het initiatief en brachten een aantal archiefdiensten bij elkaar die onder leiding van het Drents Archief en met ondersteuning van Twynstra Gudde Management Consultants deze marketingpilot hebben uitgevoerd.

Serviceconcepten in de archiefsector

Het resultaat is een aantrekkelijk vormgegeven publicatie geworden, waarin een praktische handleiding staat voor het werken met serviceconcepten in de archiefsector. De handleiding is vooral bedoeld voor medewerkers van kleine en grotere archiefdiensten, maar zeker ook interessant voor beleidsmakers bij gemeenten en provincies met archieven en erfgoed(educatie) in hun portefeuille.

Van snackers tot diepgravers

In de publicatie wordt een vernieuwend denkraam gepresenteerd voor het benaderen van doelgroepen: het serviceconcept. En zo zijn als doelgroepen voor archieven snackers, ondiepe gravers, diepgravers en intermediairs gedefinieerd.
Bent u geïnteresseerd? Lees dan de volledige tekst van de eindrapportage van de marketingpilot op deze website of download hem in PDF.

verleiden