Turfwinning

De winning van turf zorgde voor grote veranderingen in het Drentse landschap. In de uitgestrekte veengebieden werden kanalen en wijken gegraven voor de ontwatering en voor het vervoer van de turf. De turf werd met turfschepen getransporteerd, veelal naar het westen van het land, waar het als brandstof werd gebruikt.
De turfwinning bracht inkomsten en werkgelegenheid. Arbeiders van buiten de provincie trokken naar de Drentse veengebieden. Rond 1920 raakte de turfwinning echter in een crisis en vervielen veenarbeiders tot armoede. Na de opkomst van aardgas en olie na 1950 was de winning van turf vooral van belang voor potgrond en actieve kool. De laatste Drentse turf werd op 1 juli 1992 officieel van het veld gehaald.