Meppel

Meppel dankt zijn ontstaan aan een gunstige ligging bij een knooppunt van waterwegen. Door de verveningen groeide het belang van de stad. Meppel werd het markt- en schipperscentrum van de regio, gelegen tussen de Drentse veengebieden en de afnemers van de turf aan de andere kant van de Zuiderzee.
Meppel is vanouds een centrum voor drukkers, uitgevers en de grafische industrie. In de 20ste eeuw werd Meppel ook belangrijk als vestigingsplaats voor de farmaceutische en chemische industrie, beton- en metaalfabrieken, hout- en leerindustrie en fabricage van voedings- en genotmiddelen.