Hoogeveen

De eerste bebouwing van Hoogeveen ontstond op de plek waar twee belangrijke kanalen elkaar kruisten, nu Het Kruis genoemd.
De plaats ontwikkelde zich als veenkolonie, met de bijbehorende lintbebouwing langs de kanalen. Vanaf de 19de eeuw breidde Hoogeveeen zich sterk uit. De plaats werd een turfschipperscentrum en marktplaats. Toen de turf minder belangrijk werd, schakelde Hoogeveen over op landbouw, veeteelt en industrie. Bekende fabrieken uit die tijd zijn de Coöperatieve Zuivelfabriek en de blikfabriek Drenthina. In de 20ste eeuw werd Hoogeveen een stad met veel winkels. De industrie bracht veel werkgelegenheid.