Boerenleven

De Drentse dorpen waren tot ver in de jaren ’60 van de vorige eeuw hoofdzakelijk op het boerenleven ingesteld. Dat is goed te zien op dorpsfilms uit die jaren. In deze tijd speelt de opkomende mechanisatie en de weg naar grootschaligheid een rol.
Een ingrijpende verandering op die weg naar grootschaligheid was de ruilverkaveling. Deze verkavelingen veranderden het landschap dramatisch. Enkele filmopnames gemaakt in de buurt van Smilde geven weer hoe zo’n verkaveling in z’n werk ging. Vóór deze grote veranderingen moesten de boeren met zware arbeid, veelal nog met de hand, het hoofd boven water zien te houden.