Assen

Assen dankt zijn ontstaan het nonnenklooster Maria in Campis dat zich rond 1259 vestigde op de plek waar nu het Drents Museum en Drents Archief gevestigd zijn. Het klooster werd in 1602 opgeheven, waarna het gebouw de vergaderplaats werd van het Drentse bestuur. Binnen de singels rondom het voormalige klooster ontstond een kleine nederzetting.
In 1780 kreeg Assen een verbinding met de Drentsche Hoofdvaart en begon de plaats te groeien. Op 13 maart 1809 ontving Assen van koning Lodewijk Napoleon stadsrechten, in 1840 verrees aan de Brink het Paleis van Justitie en in 1870 kreeg Assen een spoorwegstation. Assen werd garnizoensstad toen rond 1900 drie kazernes verrezen.
Als hoofdstad van Drenthe vervult Assen een centrumfunctie op tal van gebieden: bestuur, rechtspraak, industrie, markten, handel, winkelvoorzieningen, onderwijs, psychiatrische gezondheidszorg en verpleging.
Op toeristisch gebied heeft Assen een aantal landelijk bekende attracties: sinds 1957 het Jeugdverkeerspark, sinds 1966 de Fiets 4Daagse en sinds 1925 de Dutch TT.