Achtergrondinformatie

De emigrantendatabase op deze site is samengesteld door de Hoogeveense onderzoeker Arend Everts. Hij doorzocht alle bevolkingsregisters van de 34 (voormalige) Drentse gemeenten en de aanpalende gemeenten in Overijssel en Groningen op 'vertrokken personen' uit de periode 1840-1930. De verzamelde gegevens controleerde hij aan de informatie in de archieven van Holland, Grand Rapids, Orange City en Pella in Amerika.

De bevolkingsregisters bleken niet erg compleet te zijn wat de registratie van emigranten betreft. Dikwijls vertrok een vader, met een of meer kinderen naar Amerika en gingen de overige gezinsleden eerst een tijd naar familie, soms in een andere gemeente. Ook wanneer ze in Drenthe bleven, werd dit lang niet altijd genoteerd. Vaak stond bij afsluiten van een 10-jarige periode in de kolom 'vertrokken personen' alleen de vermelding 'niet meer in deze gemeente aangetroffen'. Nog vaker staat in deze kolom gewoon 'vertrokken'. Bij het controleren van de volgende periode in het bevolkingsregister is over deze personen dan meestal niets meer vermeld. Soms vertrok men via een ander land naar Amerika. In Nieuw Schoonebeek zijn een paar gezinnen en enige jongemannen geëmigreerd naar Bosnië Het is bekend dat men van daar, alsnog via Bremerhaven naar Amerika is gegaan.