Cartago

Cartago is het computersysteem van het Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe. Bijna 35.000 akten en andere stukken van vóór 1600 zijn erin opgenomen. Daarmee worden de bronnen voor de middeleeuwse cultuur en geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk. Cartago is een initiatief van de Stichting Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe. In deze stichting zitten vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Groninger Archieven, het Drents Archief en het voormalige Drents Plateau.

Bezoek de website Cartago http://www.cartago.nl/