Nieuws

Oproep foto's, films en ooggetuigen boortoren 't Haantje

boortoren1In 1965 is de NAM bezig met proefboringen naar gas bij 't Haantje, in de buurt van Emmen in Drenthe. Op 1 december 1965 begint de grond onder de boortoren te borrelen en te bubbelen. De boorlocatie wordt door het personeel in allerijl verlaten. Even later zakt de 50 meter hoge boortoren samen met een auto en enkele caravans in de grond. De NAM en het Franse boorbedrijf Forex zien binnen een paar seconden voor 4 miljoen gulden aan materiaal verdwijnen. Een fontein van gas en modder van 30 meter hoog spuit dagenlang de lucht in. 

Lees meer...

Koloniën van Weldadigheid in de belangstelling

Noorderbreedte kEen speciaal themanummer van het magazine Noorderbreedte en een NTR documentaire op de nationale TV. De Koloniën van Weldadigheid staan de komende tijd flink in de picture. Op 19 februari werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het themanummer Noorderbreedte gepresenteerd in het Drents Archief. Het archief van de Koloniën van vierhonderd strekkende meter wordt hier in de archiefdepots bewaard.

Lees meer...

Top-10 archiefstukken 2014

daphneVerkoopakten, testamenten, boedelinventarissen en huwelijksvoorwaarden waren in 2014 enorm populair. Het gaat hier uiteraard om oude notariële akten die afgelopen jaar in het Drents Archief zijn aangevraagd. 

Het archief van de notarissen is al jaren het meest bekeken archief. Vermoedelijk wordt die belangstelling alleen maar groter nu de repertoria (overzichten van de akten) van de notarissen online op AlleDrenten.nl beschikbaar zijn. Wie daarin een vondst heeft gedaan, kan het Drents Archief bezoeken om de originele akte aan te vragen en te bekijken.  Lees meer...

AlleDrenten.nl online!

bevregisterCultuurgedeputeerde Henk van de Boer heeft op zaterdag 24 januari de website AlleDrenten.nl gelanceerd tijdens de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis in het Drents Archief. Op de site zijn meer dan vijf miljoen Drenten te vinden, onder meer in de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters. Deze documenten zijn afgelopen jaren gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. 
AlleDrenten.nl geeft informatie over mensen die in Drenthe hebben geleefd vanaf de 17de tot in de 20ste eeuw. Gegevens uit hun geboorte- huwelijks- of overlijdensakte, hun beroep en godsdienst, waar ze vandaan kwamen en waar ze woonden. Lees meer...

Onbekend beeldmateriaal in 'Drenthe 40-45'

Drenthe 40-45Op 13 november is het boek ‘Drenthe 40-45’ gepresenteerd. Voor het eerst wordt de oorlogsgeschiedenis van onze provincie verteld aan de hand van unieke, vaak nog niet eerder gepubliceerde foto’s. Beeldredacteur Martin Hiemink ontdekte vrijwel onbekend fotomateriaal in de archieven van het NIOD, Spaarnestad Photo, Drentse gemeenten, historische verenigingen en bij particulieren. 

Michiel Gerding schreef de teksten met achtergrondinformatie over de aanloop naar de oorlog, het dagelijks leven tijdens de bezetting, de Jodenvervolging, de NSB, het verzet en de bevrijding. 

Lees meer...

Oproep voor nakomelingen van paupers

pauperportretVoor het nieuwe project DE PAUPER PORTRETTEN van fotograaf Wouter Jansen en theatermaker en regisseur Tom de Ket is de Stichting Pauper Portretten op zoek naar de afstammelingen van paupers uit de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in de 19de eeuw. Voor de Pauper Portretten Expo worden portretten gemaakt van 100 nakomelingen. 

De 100 portretten zijn een eerbetoon aan onze vergeten voorouders en vormen samen de basis van een boek. 

Lees meer...

Minister Bussemaker brengt werkbezoek aan het Drents Archief

werkbezoek

Op woensdag 22 oktober heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een werkbezoek gebracht aan het Drents Archief. 

In het in 2012 gerenoveerde Drents Archief nam de minister kennis van het nieuwe publieksconcept en de toekomstvisie van het Drents Archief. In de educatiekelder van het archief keek ze mee met Operatie Sigismund, het bekroonde educatieve programma voor het basisonderwijs, dat deze ochtend werd gespeeld door leerlingen van groep 8 van de Emmaschool uit Assen.
De minister toonde veel belangstelling voor het leren 3.0, waarbij leerlingen door middel van interactieve media zelf leren en ontdekken. 

Lees meer...