Nieuws

Van DrenLias naar AlleDrenten.nl

babys kleinBegin dit jaar is onze nieuwe website voor familieonderzoek online gegaan: AlleDrenten.nl. Daarom nemen we in april afscheid van DrenLias, onze oude genealogische database. 

AlleDrenten.nl biedt meer zoekmogelijkheden en meer scans dan DrenLias.
U kunt zoeken op meerdere gemeentes tegelijkertijd;
In plaats van een voornaam kunt u een initiaal invullen; 

Lees meer...

Klaas Stol: Vriend voor het leven

digiloungeKlaas Stol is de eerste ‘Vriend voor het leven’ van de Stichting Vrienden van het Drents Archief. Waarom ging hij dit levenslange lidmaatschap aan? 

Stol: “Vriendschap is niet tijdelijk, je gaat een vriendschap aan voor een langere periode. De aard van het Drents Archief vraagt ook om een langdurige betrokkenheid. Veel Vrienden van het Drents Archief zijn jarenlang lid. Een ‘Vriendschap voor het leven’ levert dan voordeel op".

Lees meer...

Oproep foto's, films en ooggetuigen boortoren 't Haantje

boortoren1In 1965 is de NAM bezig met proefboringen naar gas bij 't Haantje, in de buurt van Emmen in Drenthe. Op 1 december 1965 begint de grond onder de boortoren te borrelen en te bubbelen. De boorlocatie wordt door het personeel in allerijl verlaten. Even later zakt de 50 meter hoge boortoren samen met een auto en enkele caravans in de grond. De NAM en het Franse boorbedrijf Forex zien binnen een paar seconden voor 4 miljoen gulden aan materiaal verdwijnen. Een fontein van gas en modder van 30 meter hoog spuit dagenlang de lucht in. 

Lees meer...

Koloniën van Weldadigheid in de belangstelling

Noorderbreedte kEen speciaal themanummer van het magazine Noorderbreedte en een NTR documentaire op de nationale TV. De Koloniën van Weldadigheid staan de komende tijd flink in de picture. Op 19 februari werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het themanummer Noorderbreedte gepresenteerd in het Drents Archief. Het archief van de Koloniën van vierhonderd strekkende meter wordt hier in de archiefdepots bewaard.

Lees meer...

Top-10 archiefstukken 2014

daphneVerkoopakten, testamenten, boedelinventarissen en huwelijksvoorwaarden waren in 2014 enorm populair. Het gaat hier uiteraard om oude notariële akten die afgelopen jaar in het Drents Archief zijn aangevraagd. 

Het archief van de notarissen is al jaren het meest bekeken archief. Vermoedelijk wordt die belangstelling alleen maar groter nu de repertoria (overzichten van de akten) van de notarissen online op AlleDrenten.nl beschikbaar zijn. Wie daarin een vondst heeft gedaan, kan het Drents Archief bezoeken om de originele akte aan te vragen en te bekijken.  Lees meer...

AlleDrenten.nl online!

bevregisterCultuurgedeputeerde Henk van de Boer heeft op zaterdag 24 januari de website AlleDrenten.nl gelanceerd tijdens de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis in het Drents Archief. Op de site zijn meer dan vijf miljoen Drenten te vinden, onder meer in de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters. Deze documenten zijn afgelopen jaren gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. 
AlleDrenten.nl geeft informatie over mensen die in Drenthe hebben geleefd vanaf de 17de tot in de 20ste eeuw. Gegevens uit hun geboorte- huwelijks- of overlijdensakte, hun beroep en godsdienst, waar ze vandaan kwamen en waar ze woonden. Lees meer...

Onbekend beeldmateriaal in 'Drenthe 40-45'

Drenthe 40-45Op 13 november is het boek ‘Drenthe 40-45’ gepresenteerd. Voor het eerst wordt de oorlogsgeschiedenis van onze provincie verteld aan de hand van unieke, vaak nog niet eerder gepubliceerde foto’s. Beeldredacteur Martin Hiemink ontdekte vrijwel onbekend fotomateriaal in de archieven van het NIOD, Spaarnestad Photo, Drentse gemeenten, historische verenigingen en bij particulieren. 

Michiel Gerding schreef de teksten met achtergrondinformatie over de aanloop naar de oorlog, het dagelijks leven tijdens de bezetting, de Jodenvervolging, de NSB, het verzet en de bevrijding. 

Lees meer...