Nieuws

125 jaar Drents Archief

Op 1 oktober heeft loco-burgemeester Wiersma van de gemeente Assen een kunstwerk onthult dat de aandacht vestigt op het  125-jarig bestaan van het Drents Archief. Het kunstwerk – twee enorme pijlen en een guirlande – verwijst zowel naar het  karakteristieke archiefgebouw met het torentje aan De Brink in Assen, als naar de nieuwe website van het Drents Archief. Het  werk is van de hand van de Rolder kunstenaar Arie Fonk. Het is geplaatst rond het archiefgebouw en blijft daar tot en met 7  november te zien.

125 jaar Drents Archief
Rond 1880 vond het Rijk het beheer en behoud van de archieven in de provincies zo belangrijk dat er speciale archivarissen  werden aangesteld in plaats van functionarissen die deze taak erbij deden. In Drenthe werd G.R.W. Kymmel op 1 oktober 1879,  dus precies 125 jaar geleden, aangesteld als de eerste full-time rijksarchivaris voor de Drentse archieven. Een echt  archiefgebouw was er toen nog niet; pas in 1901 werd het huidige gebouw aan De Brink in Assen in gebruik genomen.

Digitaal zoeken
Op de jubileumdag is de nieuwe website van het Drents Archief gelanceerd. Via de site www.drentsarchief.nl is het makkelijk  zoeken in de verschillende databases voor familieonderzoek en historisch onderzoek, zoals de genealogische database DrenLias  en Drents Fotoarchief. Deze databases zijn tot stand gekomen dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers, die op 1  oktober daarom extra in het zonnetje gezet werden. Een nieuw digitaal product is de emigrantendatabase van de Hoogeveense  onderzoeker Arend Everts. Alle vermeldingen van emigranten uit de Drentse bevolkingsregisters uit de periode 1840-1930 zijn  hierin opgenomen.

Activiteiten
Tot en met 7 november kunnen belangstellenden (opnieuw) kennismaken met het Drents Archief. Tijdens de Landelijke  Archievendag op zaterdag 30 oktober houdt het archief namelijk open huis, waarbij de ondergrondse depots speciaal voor het  publiek zijn geopend. Zaterdag 30 oktober is tevens het begin van de nationale Week van de Geschiedenis, waarin DAVA (Drents  AudioVisueel Archief) op verschillende locaties het Festival Oude Drentse Films organiseert.