Nieuws

Openbaar in 2017: Powervrouwen en burgerinitiatief

openbaar 132x120Vanaf dinsdag 3 januari wordt een nieuwe reeks archiefstukken uit de collectie van het Drents Archief voor journalisten, onderzoekers en liefhebbers openbaar. Het betreft stukken waarop tot dusver op grond van de Archiefwet 1995 een beperking van openbaarheid rustte. 

Bekijk de lijst met stukken die per 1 januari 2017 openbaar zijn geworden
Openbaarheid van overheidsinformatie is een onderdeel van ons democratisch bestel: het stelt iedereen in staat om zonder voorwaarden en kosten kennis te nemen van het functioneren van de overheid in het recente verleden. Het Drents Archief benadrukt dit recht.

Tweede Wereldoorlog
Onder de documenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog bevindt zich een briefje van een van haar leveranciers aan weduwe Rosenberg, handel in manufacturen, die vlak na de oorlog de draad weer probeerde op te pakken (Bron: 0802-7):
‘Het deed ons veel genoegen te lezen, dat U aan de achtervolging en terreur bent ontsnapt. Wij wensen U hiermede van harte geluk en hopen, dat U er spoedig in zult slagen Uw zaken weder op te bouwen. Tot onze spijt kunnen wij daaraan niet dadelijk medehelpen, onze Duitse directie heeft destijds onze gehele voorraad weggeroofd. Bij gebrek aan kolen en electriciteit werken onze fabrieken nog maar op zeer bescheiden schaal, doch zodat er straks weer iets aan te bieden valt, zullen wij dadelijk aan U denken. De heer I. Frank is tijdens de oorlog overleden, de heer Leo Frank is gelukkig aan de gevaren ontsnapt’.

Buurtwerk
Mevrouw Bähler-Boerma runde sinds 1941 de ‘Stichting voor Huishoudelijke ontwikkeling’. Maandelijks werden er demonstraties gegeven – van elektrische apparaten tot verzorging van kamerplanten – of inleidingen op huishoudelijk gebied, maar ook ‘causerieën’ over het vrouwenleven in het algemeen. De meisjesvereniging naaide voor ‘zieke of arme huismoeders’. Plaats van handeling: Het paviljoen van Mulstege aan het Paterswoldsemeer. 
In 1915 initieerde Bähler-Boerma de oprichting van het eerste dorpshuis in Nederland, in Paterswolde. Bovendien gaf zij aanzet tot de oprichting van een woningbouwvereniging en een vereniging ter bestrijding van de tuberculose. In 1922 vroeg de Commissaris van de Koningin J.T. Linthorst Homan haar advies over de oprichting van een opbouwvereniging voor Drenthe, de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe. Van 1923 tot 1927 had ze als SDAP-wethouder zitting in de gemeenteraad van Eelde-Paterswolde. In 1949 ontving zij een eremedaille van de gemeente Eelde voor haar verdiensten. (Bron: 0656-285)

Burgerinitiatief
Dat er in een halve eeuw heel wat veranderde in de bestuurscultuur van woningbouwverenigingen blijkt uit de vergaderstukken van de Stichting Woningbeheer Assen (SWA), de rechtsvoorganger van Actium. De belangrijkste trends van toen en nu kennen we: burgerinitiatief, verzelfstandiging en marktwerking. Zo werden in 1996 huizen door de Stichting Wethouder Buningstraat aangekocht. De stichting was opgezet door de bewoners van de huizen. Deze stichting verhuurde de woningen weer aan de bewoners, die zelf de renovatie ter hand namen. (Bron: 0945-131)