Nieuws

Geheugen van Drenthe is gepresenteerd!

Op 9 mei j.l., heeft gedeputeerde Henk Jumelet, de website Geheugen van Drenthe gepresenteerd. Deze website bestaat uit de vernieuwde en uitgebreide Drentse Encyclopedie en 16 locatiedossiers over de belangrijkste erfgoedlocaties in Drenthe, vol informatie en beeldmateriaal dat gratis gebruikt mag worden.

 

Bijzonder is dat de website gevoed wordt met behulp van een zogenaamde aggregator, een systeem dat informatie uit tal van erfgoeddatabases bundelt. Douwe Draaisma gaf een presentatie over de link tussen erfgoed en herinneringen. Dick Dijkstra, ging als directeur van Recreatieschap Drenthe, onder meer in op de meerwaarde van co-creatie om Drenthe beter op de kaart te zetten.

Drentse geschiedenis in beeld
Het Drentse land zit vol geschiedenis. Denk aan het Balloërveld met haar grafheuvels en vlakbij het hunebed van Loon. Denk aan de esdorpen, met oeroude boerderijen, brinken en kerken. Denk aan de kanalen en de lintbebouwing in het veenkoloniaal gebied. Maar denk ook aan de sporen van de Tweede Wereldoorlog of aan Veenhuizen en de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.

Over al dit zichtbare, en soms ook onzichtbare erfgoed is veel informatie beschikbaar. Op tal van websites, in kleine tot zeer omvangrijke databases, in artikelen en boeken is veel te vinden. Toch heeft de Drent, en ook de toerist, nog te weinig weet van dit erfgoed. De beschikbare informatie is te versnipperd, vaak niet gekoppeld aan locaties, en vaak ook nog niet verrijkt met verhalen van de mensen zelf.

Blue Media maakte voor Het Geheugen van Drenthe onderstaande promotiefilm.


Foto: Gedeputeerde Henk Jumelet

Drents erfgoed toegankelijk maken voor breed publiek
Het project Geheugen van Drenthe brengt hier verandering in. Het Drents Archief en Stichting Het Drentse Landschap hebben de handen ineen geslagen om – op verzoek van de provincie Drenthe – het Drentse erfgoed beter toegankelijk te maken voor het brede publiek en er steeds meer mensen bij te betrekken. Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe zijn aangehaakt vanuit hun ambitie om erfgoed in te zetten bij de promotie van Drenthe.


Foto: Directeur Dick Dijkstra - Recreatieschap Drenthe


Foto: Hoogleraar Geschiedenis van de Pyschologie Douwe Draaisma