Nieuws

Archief Maatschappij van Weldadigheid meest bekeken in 2011

Er is veel belangstelling voor de archieven van de Drentse armenkoloniën. Dat blijkt uit de Top-10 van meest aangevraagde archiefstukken van 2011.

 

Het Archief van de Maatschappij van Weldadigheid behaalde een nipte overwinning. Het archief met honderden meters informatie over de Drentse armenkoloniën en haar bewoners staat al jaren hoog in de Top-10 genoteerd. Het archief van de armengestichten (Rijkswerkinrichtingen) in Veenhuizen staat dit jaar op nummer 5.
Het oude stadsarchief van Coevorden (vanaf het jaar 1407) en het bestuursarchief van de Provincie Drenthe (vanaf 1950) zijn nieuwkomers op de lijst.
De lijst is samengesteld op basis van aanvragen van originele documenten in het Drents Archief. De databases van het Drents Archief werden in 2011 ruim 500.000 keer bezocht.

Top 10 Archiefstukken 2011
1. Archief van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 (414 aanvragen)
2. Archief van de Notarissen in Drenthe 1811-ca.1915 (412 aanvragen)
3. Oude Staten Archieven 1600-1811 (304 aanvragen)
4. Archief van de Arrondissementsrechtbank Assen 1878-1937 (155 aanvragen)
5. Archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen vanaf 1859 (122 aanvragen)
6. Archief van Gedeputeerde Staten 1814-1951 (108 aanvragen)
7. Stadsbestuur Coevorden 1407-1814 (102 aanvragen)
8. Archief van de Commissaris van de Koningin/Gouverneur 1814-1951 (96 aanvragen)
9. Bestuursarchief Provincie Drenthe 1950-1987 (79 aanvragen)
10. Archief van de Arrondissementsrechtbank Assen 1838-1877 (74 aanvragen)