Nieuws

Openbaar in 2016: Oorlog, aardappelmoeheid en ziekenfondsen

DigikleinVanaf dinsdag 5 januari 2016 is een nieuwe reeks archiefstukken uit de collectie van het Drents Archief voor journalisten, onderzoekers en liefhebbers openbaar geworden. Het betreft stukken waarop tot dusver op grond van de Archiefwet 1995 een beperking van openbaarheid rustte. 

Een greep uit het nieuwe aanbod. Stukken uit het eerste oorlogsjaar 1940: de voorbereiding van de mobilisatie, Amsterdamse Joden in Westerbork en het in veiligheid brengen van overheidsgelden en archieven in tijden van oorlog. Maar ook de onteigening van grond voor uitbreiding van het vliegveld Eelde en rond 1960 de activiteiten van de werkcommissie aardappelmoeheid of de behoefte aan samenwerking tussen wat toen nog de ziekenfondsen heette.

Openbaarheid van overheidsinformatie is een onderdeel van ons democratisch bestel: het stelt iedereen in staat om zonder voorwaarden en kosten kennis te nemen van het functioneren van de overheid in het recente verleden. Het Drents Archief benadrukt dit recht.

De lijst met stukken die per 1 januari 2016 openbaar worden is beschikbaar in de studiezaal van het Drents Archief en in de bijlage: StukkenOpenbaarIn2016.pdf