Nieuws

Archief Badan Persatuan gaat naar Drents Archief

Molukse wijk 132x120‘Het is voor de geschiedenis van de Molukkers in Nederland belangrijk dat het archief van Badan Persatuan toegankelijk wordt gemaakt voor onderzoek’. Dat zegt de heer George Tonikoe, oud bestuurslid van de Badan Persatuan, bij de overdracht van het archief op 10 juni aanstaande. ‘Het Drents Archief in Assen is de juiste plek als eerbetoon aan de oprichter van de Badan Persatuan, de Asser predikant Metiarij’. 

Het gaat om een omvangrijk archief van 92 verhuisdozen met documenten en foto’s uit de jaren 1966 tot 2000. In de collectie bevindt zich onder meer de belangrijke Gezamenlijke Verklaring Lubbers-Metiary in 1986, met voormalig premier Lubbers. Daarin staan afspraken over onder andere de huisvesting van Molukkers en uitkeringen voor ex-KNIL-militairen. Het archief is inmiddels overgebracht van Spijkenisse naar Assen. 

Badan Persatuan
De Badan Persatuan (BP) werd in 1966 opgericht op initiatief van dominee Metiarij (1917-2007), met de bedoeling dat het de enige belangenorganisatie zou zijn van het Molukse volk in Nederland. Het vertegenwoordigde lange tijd de meerderheid van de Molukse gemeenschap. Zo was de BP betrokken bij de totstandkoming van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers en de Molukkersnota uit 1978, waarin afspraken werden gemaakt over verbetering van de sociaal-economische positie van Molukkers in Nederland. 

Mijlpaal
In 2016 is het 65 jaar geleden dat de eerste Molukse gezinnen in Nederland aankwamen. Deze mijlpaal is aanleiding voor betrokken Drentse Molukkers om samen met het Drents Archief zich in te spannen voor het toegankelijk maken van dit voor Molukkers belangrijke archief. Dit lag jaren opgeslagen in een loods, maar het Drents Archief heeft op zich genomen dit archief toegankelijk te maken voor het publiek. Naar verwachting komt het archief volgend jaar beschikbaar.

Hiaat in het Geheugen van Drenthe
Het herdenkingsjaar 2016 wordt door de initiatiefnemers aangegrepen om de bewoners van de Molukse wijken in Assen, Hoogeveen en Smilde aan te moedigen hun verhalen te vertellen en vast te leggen. Het Drents Archief doet daar graag aan mee, want de archiefinstelling heeft nauwelijks documentatie over de Molukkers in Drenthe in zijn collectie. Directeur Douwe Huizing vindt dat een gemis: ‘Dat is een flink hiaat in het geheugen van de Drentse samenleving, want de Molukse gemeenschappen met hun documentatie en verhalen horen daar natuurlijk bij’. Het is dan ook de bedoeling dat in het verlengde van de overdracht van het archief zo veel mogelijk foto’s, films, documenten en verhalen van alle generaties Molukkers worden verzameld en weer beschikbaar gesteld, aldus Antis Maryanan,  voorzitter van de Molukse Stuurgroep. Samen met alle bewonersorganisaties wordt een plan opgesteld. 

Comité van Aanbeveling
De overdracht van het archief naar het Drents Archief wordt van harte ondersteund door een comité, met daarin Marga Kool, Drents auteur en werkzaam als dijkgraaf van het waterschap Reest en Wieden, Harry Tupan, adjunct-directeur Drents Museum en Karst Hoogsteen, directeur Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Bekijk het nieuws van 9 juni 2015 op RTVDrenthe