Nieuws

Erfgoedinstellingen: profiel van Drenthe moet scherper!

digiloungeDe vier Drentse erfgoedinstellingen - Drents Archief, Gevangenismuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Hunebedcentrum - hebben een Erfgoedofferte opgesteld. Daarin geven zij aan wat zij bezoekers, bedrijven en bewoners van Drenthe kunnen bieden en wat zij daarvoor nodig hebben van de Drentse overheden. De Erfgoedofferte wordt in het bijzonder aangeboden aan de nieuw gekozen leden van Provinciale Staten, zodat zij deze kunnen betrekken bij de opstelling van een nieuw collegeprogramma. 

 

Drenthe telt een unieke combinatie van drie verhalen waarmee het zich onderscheidt van alle andere gebieden in binnen- en buitenland:

- De hunebedden als oudste monumenten van Nederland.
- Veenhuizen, het enige gevangenisdorp in Nederland, dat -als onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid met zijn systematische armoedebestrijding- staat voor de geboorte van onze verzorgingstaat.
- Kamp Westerbork als meest zichtbare getuige van de verschrikkingen uit de Tweede Wereldoorlog.

De drie verhalen zijn niet alleen fysiek, maar ook digitaal toegankelijk. Door zijn informatiefunctie en digitale infrastructuur zorgt het Drents Archief voor diepgang en samenhang in de presentatie van het Verhaal van Drenthe. 

De vier instellingen fungeren als dragers van de identiteit van Drenthe. Samen trekken ze jaar in jaar uit meer dan 350.000 bezoekers en een veelvoud aan digitale contacten. De uitstraling van deze verhalen beperkt zich niet alleen tot de vier locaties. Zij zijn door de hele provincie heen verweven in landschap, plekken en te bezoeken musea en monumenten. Daarmee zijn ze onmisbaar voor een herkenbaar profiel dat Drenthe beter op de kaart zet.


Hoofdpunten uit de Erfgoed-offerte zijn:

- Het is ondenkbaar dat een van deze verhalen niet meer zichtbaar of beleefbaar zou zijn voor bezoekers. Om de toegankelijkheid en professionaliteit blijvend te kunnen realiseren verzoeken zij om een voor ieder gelijke structurele financiering vanuit de provincie.

- Samen met Marketing Drenthe zetten de erfgoedinstellingen een campagne op om de kernverhalen prominent voor het voetlicht te brengen. Dit zet Drenthe verder op de kaart als erfgoedprovincie bij uitstek.

- De erfgoedinstellingen bieden aan om input te leveren aan Drentse overheden voor beleid en projecten, vanuit vertrouwen in hun expertise en ruimte om deze in te zetten. In deze samenwerking is geen plaats meer voor een Provinciale Adviescommissie Cultuur.

- Economisch zijn de erfgoedinstellingen belangrijk voor Drenthe, met een gezamenlijke jaaromzet in 2014 van € 7,8 miljoen, 140 mensen in dienst -waaronder veel werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt- en ruim 350 vrijwilligers aan het werk. Zij bieden aan meer werkplekken voor jongeren te realiseren en een uitwisseling van werknemers op te zetten tussen culturele instellingen onderling en met overheden.

Drents Archief, Gevangenismuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Hunebedcentrum kiezen met deze offerte voor een krachtiger en scherper erfgoedprofiel van Drenthe op basis van de kernverhalen en gedachtig de Wet van de Aardbeienjam: hoe meer je iets uitsmeert, des te dunner het wordt.