Nieuws

Videoportretten vertellen kolonieverleden

kolonieverledenVanaf april 2015 in Museum de Koloniehof in Frederiksoord: ‘Kolonieverleden Verteld’: een nieuwe tentoonstelling van 16 indringende videoportretten die het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid vanuit heel verschillende invalshoeken vertellen. Een mooi initiatief van de Maatschappij van Weldadigheid die dit project realiseerde nu het nog kon…

Veel van de geïnterviewden zijn ver boven de zeventig en sommigen zelfs een eind in de tachtig. Zijn weten nog hoe het was, hoe het voelde om te wonen en werken in de koloniën in Frederiksoord en Wilhelminaoord: vaak gaat hun familiegeschiedenis terug tot de oprichtingstijd in 1818. Verschillende emoties klinken door in de filmpjes: ontzag, waardering, kritiek…

Maar bovenal spreekt er betrokkenheid uit de beelden. Er wordt met veel warmte gesproken over het koloniegebied waaraan de echte ‘koloniekont’ zo verknocht is.

Aan de orde komen onderwerpen als: kolonietaal, ‘bestedelingen’: ofwel wezen die uit de grote steden hier bij gezinnen geplaatst werden om verzekerd te zijn van een behoorlijke opvoeding en perspectief op een betere toekomst; er komen pachters aan het woord, winkeliers, de koloniedokter, de directeur, een bosarbeider met een 40-jarige staat van dienst.. De videoportretten voegen een dimensie toe aan de geschreven geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. De tentoonstelling kwam tot stand dankzij bijdragen van de Provincie Drenthe, het VSB Fonds, de gemeente Westerveld en het Drents Archief.

Kijk voor de openingstijden en een preview van de films op www.dekoloniehof.nl