Nieuws

Top-10 archiefstukken 2014

daphneVerkoopakten, testamenten, boedelinventarissen en huwelijksvoorwaarden waren in 2014 enorm populair. Het gaat hier uiteraard om oude notariële akten die afgelopen jaar in het Drents Archief zijn aangevraagd. 

Het archief van de notarissen is al jaren het meest bekeken archief. Vermoedelijk wordt die belangstelling alleen maar groter nu de repertoria (overzichten van de akten) van de notarissen online op AlleDrenten.nl beschikbaar zijn. Wie daarin een vondst heeft gedaan, kan het Drents Archief bezoeken om de originele akte aan te vragen en te bekijken. 

Ook hoog genoteerd staan de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans. Nieuw in de Top-10 is het Huisarchief Oldengaerde en de veldnamencollectie van Jan Wieringa. Wieringa deed onderzoek naar veldnamen in heel Drenthe en publiceerde daarover. Het materiaal dat hij verzamelde wordt bewaard in het Drents Archief.

De Top-10 wordt jaarlijks opgesteld op basis van aanvragen van originele documenten in het Drents Archief. Het aantal digitale bezoeken aan de websites van het Drents Archief lag in 2014 op 350.000.

 

Top-10 Archiefstukken 2014

1. Archief van de Notarissen in Drenthe 1811-ca.1915 (569 aanvragen)
2. Oude Staten Archieven 1600-1811 (356 aanvragen)
3. Archief van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 (295 aanvragen)
4. Archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen vanaf 1859 (171 aanvragen)
5. Archief Gedeputeerde Staten (169 aanvragen)
6. Archief Commissaris van de Koning(in) (100 aanvragen)
7. Oud archief gemeente Assen (93 aanvragen
8. Veldnamencollectie Wieringa (84 aanvragen)
9. Militaire commissaris van Drenthe (58 aanvragen)
10. Huisarchief Oldengaerde (54 aanvragen)