Nieuws

AlleDrenten.nl online!

bevregisterCultuurgedeputeerde Henk van de Boer heeft op zaterdag 24 januari de website AlleDrenten.nl gelanceerd tijdens de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis in het Drents Archief. Op de site zijn meer dan vijf miljoen Drenten te vinden, onder meer in de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters. Deze documenten zijn afgelopen jaren gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. 
AlleDrenten.nl geeft informatie over mensen die in Drenthe hebben geleefd vanaf de 17de tot in de 20ste eeuw. Gegevens uit hun geboorte- huwelijks- of overlijdensakte, hun beroep en godsdienst, waar ze vandaan kwamen en waar ze woonden.

Het verhaal van je familie
Wie meer wil weten kan via de site zoeken naar notariële akten of speuren in de scans van de Schultegerechten. Met een beetje geluk ontdek je hoe het huis van je voorouders was ingericht en wat voor kleding ze droegen. AlleDrenten.nl is de website voor familieonderzoek van het Drents Archief. Het is de opvolger van DrenLias, maar dan met een geavanceerder zoeksysteem en veel meer informatie. Komende jaren wordt AlleDrenten.nl aangevuld met nog meer scans en gegevens. 

Digitaal Loket
AlleDrenten.nl bevat meer dan 322.000 bladen van de bevolkingsregisters die zijn gedigitaliseerd in het kader van het project Digitaal Loket. Bovendien is informatie uit de registers opgenomen zodat je makkelijk kunt zoeken op persoonsnaam. De klus nam drie jaar in beslag en werd onder auspiciën van het Drents Archief uitgevoerd. De Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en het Drents Archief maakten het project financieel mogelijk. De gedigitaliseerde bevolkingsregisters en de Burgerlijke Stand komen ook beschikbaar op de websites van alle Drentse gemeenten. 

AlleDrenten.nl is gepresenteerd tijdens de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis. Deze dag wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.