Nieuws

Kadastergegevens digitaal beschikbaar

digiloungeIn het Drents Archief is met ingang van 8 april een aparte tafel gereserveerd voor iedereen die op zoek is naar de geschiedenis van zijn of haar woning. Op twee computers is de Digilegger van het Kadaster kosteloos beschikbaar voor onderzoek naar de geschiedenis van huizen of landerijen. Bezoekers kunnen rekenen op een korte introductie door een medewerker van het Drents Archief.
Wie woonden in mijn huis?

Met de Digilegger is de eigendomsgeschiedenis van panden en onroerend in Drenthe te achterhalen van ca. 1840 tot en met 1985. Via verwijzingen in het digitale register vind je telkens de oude en de nieuwe eigenaar. Ook de grootte van het perceel en het grondgebruik (huis, erf, boomgaard, weiland etcetera) is vermeld. Om het onderzoek te beginnen is een kadastraal nummer van vóór 1985 nodig.

Dorpsgeschiedenis
Wie meer wil weten kan in het Drents Archief ook oude kadasterkaarten bekijken (nu nog op microfiche, binnenkort digitaal) en belastingregisters die verder teruggaan in de tijd.
De Digilegger is een onmisbare bron voor het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van een dorp of stad. Verenigingen en individuele onderzoekers die bezig zijn met een boerderijenboek, dorpsgeschiedenis of geschiedenis naar een straat zijn dan ook van harte welkom in het Drents Archief.