Nieuws

Top 10 archiefstukken 2013

geboorteakteJPostDit had u nog van ons tegoed: de top 10 van meest aangevraagde archiefstukken in 2013. Het notarieel archief staat dit jaar opnieuw op nummer 1, met maar liefst twee keer zo veel aanvragen als het jaar daarvoor. Ook hoog genoteerd staan de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans. Jaarlijks komen veel bezoekers speciaal naar Drenthe om onderzoek te doen naar voorouders in de Drentse armenkoloniën. De lijst wordt jaarlijks opgesteld door het Drents Archief.Top-10 Archiefstukken 2013


1. Archief van de Notarissen in Drenthe 1811-ca.1915 (613 aanvragen)
2. Oude Staten Archieven 1600-1811 (297 aanvragen)
3. Archief van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 (280 aanvragen)
4. Archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen vanaf 1859 (246 aanvragen)
5. Archief Gedeputeerde Staten (102 aanvragen)
6. Oud archief gemeente Assen (85 aanvragen
7. Archief Monumentenzorg Drenthe (79 aanvragen)
8. Archief Arrondissementsrechtbank Assen 1878-1937 (75 aanvragen)
9. Archief Commissaris van de Koning(in) (69 aanvragen)
10. Archief van Coevorden tot 1814 (50 aanvragen)