Nieuws

14 september: Open Monumentendag

Open MonumentendagOpen Monumentendag 2013 kent dit jaar als thema Macht & Pracht. Op 14 september kan het publiek een kijkje nemen in en bij monumentale gebouwen in Assen.

Op die locaties is te zien hoe overheidsmacht, rechterlijke macht en krijgsmacht in de loop der jaren in de stad gestalte hebben gekregen. In de Jozefkerk is daarover een tentoonstelling ingericht.

Uniek is dat het Gratamahuis aan de Vaart 11/13 op 14 september geopend zal zijn met een nog nooit vertoonde tentoonstelling over de betekenis van de Friese familie Gratama voor Assen. De Open Monumentendag in Assen is op zaterdag 14 september van 10.00-16.00 uur. De toegang tot alle deelnemende locaties is gratis.

Presentatie in het Drents Archief
In de Laarwoudzaal in het Drents Archief is een kleine tentoonstelling te zien met stukken uit het archief van deze illustere Asser familie, waaronder bjzondere foto's en kaarten.

Tentoonstelling Gratamahuis

De tentoonstelling in het Gratamahuis beschrijft de rijke geschiedenis van de Gratama’s in Assen. Dat gebeurt aan de hand van beelden van de woonhuizen van de familie en de vaak monumentale gebouwen waarin zij werkten. Het betreft de “Asser periode” van de familie, die een kleine 120 jaar bestrijkt. Momenteel wordt hard gewerkt aan deze tentoonstelling en is een brochure over de Gratama’s in de maak. Natuurlijk kan het publiek ook via een wandeling op eigen gelegenheid deze monumenten bekijken.

Tentoonstelling Jozefkerk
Hoewel Assen ook wel de stad der Paleizen genoemd wordt, laat de tentoonstelling in de Jozefkerk zien dat die pracht in Assen op relatief bescheiden wijze tot uiting komt. Of het nu gaat om een kerk of om de vele plekken die dienden als gemeentehuis.

Op Open Monumentendag zijn verschillende gebouwen voor het publiek geopend die anders gesloten zijn. De Open Monumentendag in Assen wordt georganiseerd door de Asser Historische Vereniging, de Jozefkerk, VVV, Bond Heemschut, Drents Archief en de gemeente Assen.