Nieuws

Oudste grondwet van Drenthe bestaat 600 jaar

Op 16 september 2012 bestaat de oudste versie van het Drentse Landrecht 600 jaar. Radio en TV Drenthe besteden die dag aandacht aan dit voor Drenthe zo belangrijke document.

Bekijk de uitzending op TV Drenthe

Belangrijkste akte
Het landrecht van 1412 is de oudste codificatie van het Drentse gewoonterecht in 1412 door Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht. Het is het oudste document waarin de ver­houding tussen de Drentse bevolking en haar landsheer (de machthebber) vastgelegd wordt. Het belang van het stuk voor de provincie Drenthe is het best te vergelijken met dat van het oudste stadrecht van een stad. Het is dan ook zonder twijfel de belangrijkste akte uit de geschiedenis van Drenthe.

Het origineel
Het origineel van het landrecht is zwaar be­­schadigd. Het is eind 19de eeuw op een kar­ton­nen onder­grond gelijmd, waar­bij de grotere tekst­fragmenten min of meer op hun plek zijn ge­plaatst. De (honderden) kleinere frag­men­ten zijn in een doosje ge­legd.
Ten slotte zijn ook de zegels die oor­spron­ke­lijk aan het stuk bevestigd waren, be­waard ge­bleven, in verrassend goede staat.
In hoeverre met de verschillende fragmenten en fragmentjes het originele stuk te recon­strueren valt is moeilijk te zeggen.

 

Restauratie

Het Drents Archief heeft het plan het Landrecht te restaureren. Daarvoor zal het komende tijd uitgebreid onderzocht worden voordat de restauratie van start kan gaan.