Nieuws

Drenthe verloor hunebed door grenscorrectie

Het verhaal van het verdwenen hunebed O1 wordt beschreven in de Nieuwe Drentse Volksalmanak 2012. Gedeputeerde Munniksma neemt op 13 december het eerste exemplaar in ontvangst.

Op 13 december 2012 verschijnt de Nieuwe Drentse Volksalmanak 2012. Auteur Harry Bouwman beschrijft hierin hoe in de 17de eeuw een hunebed uit Drenthe verdween. Dat kwam door een grenscorrectie, een onderwerp dat tegenwoordig weer volop in de belangstelling staat. Het kabinet Rutte II wil provincies samenvoegen of vergroten en plannen voor gemeentelijke grenscorrecties hebben eveneens consequenties voor de provinciegrens.

Hunebed op De Eese
Het hunebed op Heerlijkheid De Eese kwam destijds vanwege een verschuiving van de provinciegrens plotseling in Overijssel te liggen. Oude kaarten laten de situatie uit het begin van de 17de eeuw zien, toen het megalithisch graf nog op Drents grondgebied lag.
In de 18de eeuw was het hunebed nog redelijk intact, al was een aantal stenen verschoven. In het begin van de 19de eeuw was het echter geheel vernield. De stenen van het hunebed op De Eese werden kapotgeslagen, waarbij men de grote stenen met buskruit heeft laten springen. De brokstukken waren in die tijd een geliefd handelsartikel ten behoeve van wegenaanleg of dijkversterking. Van hunebed O1 (zoals het officieel bekend staat) zijn alleen restanten van de oorspronkelijke dekheuvel bewaard gebleven.

Kunst, geschiedenis, archeologie en meer
De nieuwste editie van de Nieuwe Drentse Volksalmanak bevat nog meer interessante kost. Aan bod komt onder meer kamp Papenvoort, een internaat voor dienstweigeraars, jeugdige werklozen en moeilijk opvoedbare jongens. Twee artikelen gaan in op de toegankelijkheid en verdediging van Drenthe, met name in de 17de en 18de eeuw. Aan de hand van fraaie historische kaarten wordt dit onderwerp toegelicht. Op het gebied van de archeologie besteedt de almanak onder meer aandacht aan een 9de-eeuwse beurs uit Emmer-Erfscheidenveen, een Karolingische veenvondst en archeologie en astronomie.

Geschiedenis, archeologie, historische geografie, monumentenzorg, architectuur en beeldende kunsten, de Nieuwe Drentse Volksalmanak bestrijkt een breed veld en biedt elk jaar 200 pagina’s bouwstenen voor de regionale geschiedschrijving. Wie geïnteresseerd is in het lange en rijkgeschakeerde verleden van Drenthe mag de Nieuwe Drentse Volksalmanak niet missen.

omslag2012