Nieuws

Geboorteakte Johannes Post openbaar

Met ingang van 1 januari 2013 is de geboorteakte van verzetsstrijder Johannes Post voor iedereen in te zien. Het document is samen met de geboorteakten van alle Drenten die in de periode 1903-1912 zijn geboren voor het publiek beschikbaar. Gegevens uit de akten zijn te vinden op www.drenlias.nl, de database voor familieonderzoek van het Drents Archief.

Johannes Post werd op 4 oktober 1906 geboren in Hollandscheveld. Zijn ouders waren Jan Post, landbouwer, en Trijntje Tempen. In de database drenlias is te vinden dat Johannes het elfde en jongste kind uit het gezin was. Niet alle kinderen bereikten de volwassen leeftijd. Broer Jan, geboren in 1896, werd bijvoorbeeld maar twee maanden oud. Kindersterfte kwam in die tijd nog vaak voor. Marinus, de vier jaar oudere broer van Johannes, is ook in de database te vinden. Hij speelde net als Johannes een rol in het verzet.
Johannes Post werd op 26 juli 1944 gefusilleerd in de duinen bij Overveen. Op 9 mei 1946 werd zijn overlijden ingeschreven in het overlijdensregister van de gemeente Oosterhesselen.

De nieuwe aanvulling met de geboorteakten tot en met 1912 maakt het zoeken naar Drentse voorouders weer een stukje makkelijker. Wie geïnteresseerd is in zijn familiegeschiedenis kan in www.drenlias.nl zoeken in de geboorteakten 1811-1912, huwelijksakten 1811-1932 en overlijdensakten 1811-1962. Recentere akten zijn vanwege privacyregels niet openbaar.

geboorteakteJPost