Nieuws

Veel belangstelling voor archief gemeentepolitie Assen

Opvallend veel mensen deden vorig jaar onderzoek in het archief van de gemeentepolitie Assen. Dat blijkt uit de Top-10 van meest aangevraagde archiefstukken van 2012. Het is voor het eerst dat het politiearchief in de Top-10 vermeld wordt. De lijst wordt jaarlijks opgesteld door het Drents Archief.

De lijst wordt aangevoerd door de archieven van de Drentse notarissen, waarin de oude notariële akten zijn te vinden. Ook hoog genoteerd staan de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans. Jaarlijks komen veel bezoekers speciaal naar Drenthe om onderzoek te doen naar voorouders in de Drentse armenkoloniën.

Onderzoekers, journalisten en studenten bestudeerden in het politiearchief veelal de dag- en nachtrapporten. Ze deden onder meer onderzoek naar de ramp van 3 januari 1941 toen een Engels vliegtuig brandbommen op Assen liet vallen. Het archief van de gemeentepolitie Assen is beperkt openbaar. Privacygevoelige stukken mogen bijvoorbeeld pas aangevraagd worden als ze ouder zijn dan 75 jaar.

De lijst is samengesteld op basis van aanvragen van originele documenten in het Drents Archief. De databases van het Drents Archief werden in 2012 ruim 500.000 keer bezocht.

Top-10 Archiefstukken 2012
1. Archief van de Notarissen in Drenthe 1811-ca.1915 (277 aanvragen)
2. Archief van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 (234 aanvragen)
3. Archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen vanaf 1859 (161 aanvragen)
4. Archief Gemeentepolitie Assen 1927-1994 (85 aanvragen)
5. Oude Staten Archieven 1600-1811 (83 aanvragen)
6. Bestuursarchief Provincie Drenthe 1950-1987 (65 aanvragen)
7. Archief Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën 1924-1968 (55 aanvragen)
8. Huisarchief Mensinge te Roden 1376-1952 (53 aanvragen)
9. Familiearchief Oosting 1587-1950 (44 aanvragen)
10. Archief van Meppel tot 1813 (38 aanvragen)