Nieuws

Nieuw geschiedenisboek voor Drenthe

Gedeputeerde staten hebben opdracht gegeven voor het schrijven van ‘De Nieuwe Geschiedenis van Drenthe’. Het Drents Archief is met een budget van 80.000 euro voor vier jaar verantwoordelijk voor de uitvoering. Het nieuwe geschiedenisboek zal uitgegeven worden in twee fraai geïllustreerde delen.

Archeologie en geschiedenis
Gedeputeerde Rein Munniksma meent dat het verleden van Drenthe op deze manier goed geborgd wordt: 'Het verhaal van Drenthe wordt met nieuw beeldmateriaal en op toegankelijke wijze over het voetlicht gebracht. Daarmee mikken we op een breed publiek.'
Provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden is auteur van het eerste deel. Dit is gewijd aan de archeologie van Drenthe. Het volgende deel dat loopt vanaf de vroege middeleeuwen tot het eind van de twintigste eeuw wordt door historicus Michiel Gerding geschreven.

Website en app
Naast de uitgave in boekvorm komt er een website en een app die aansluit bij de website annodrenthe.nu en de app, die het Drentse verleden op locatie toegankelijk maken.
Komende jaren kan iedereen al kennis maken met aansprekende onderwerpen uit het geschiedenisboek door middel van lezingen, debatten en excursies.

Recent onderzoek
Al eerder verscheen een geschiedenisboek van Drenthe. Sinds dat standaardwerk uit 1985 zijn er veel nieuwe onderzoeksresultaten aan het licht gekomen. Talloze artikelen in tijdschriften van plaatselijke historische verenigingen, proefschriften en archeologisch onderzoek zorgden voor nieuwe inzichten. Dat alles maakt dat er behoefte is aan een nieuw verhaal van Drenthe.