Nieuws

Nieuw oorlogsinformatiecentrum in Drenthe

OICDDrenthe heeft sinds kort een eigen oorlogsinstituut: De Stichting Oorlogs Informatiecentrum Drenthe (OICD). De stichting gaat documenten, foto’s en films verzamelen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. 

Het materiaal wordt bewaard, toegankelijk gemaakt en staat ter beschikking van belangstellenden.

Het informatiecentrum is gevestigd in het Drents Archief in Assen, waarmee de instelling samenwerkt. Het nieuwe instituut kan gebruikmaken van de expertise van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, dat al langer bestaat. 

Projecten en publieksactiviteiten
Het Oorlogs Informatiecentrum Drenthe heeft in 2014 een aantal projecten op het programma staan. Drenthe is in 2014 dé bevrijdingsprovincie van Nederland. Assen is op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de gastheer voor de start van de landelijke 5 mei viering.

In 2014 zal het OICD aandacht schenken aan gedenkwaardige gebeurtenissen die zeventig jaar geleden hebben plaatsgevonden zoals D-Day op 6 juni 1944 waarmee de bevrijding van West-Europa begon en Dolle Dinsdag op 5 september 1944. Bovendien herdenken we dat op 16 juli 1944 verzetsman Johannes Post vermoord werd door de Nazi’s. Het Oorlogs Informatiecentrum Drenthe roept 2014 dan ook uit tot Johannes Post Jaar.