Nieuws

Projecten Culturele Mobiliteit en Oktobermaand Kindermaand groot succes

Drentse musea en het Drents Archief slagen er heel goed in kinderen te trekken. Dankzij gratis entree en gratis vervoer weten de kinderen de weg naar de musea te vinden.

De Nederlandse Museumvereniging beweerde maandag dat vrije toegang niet tot meer
museumbezoek leidt. In Drenthe bewijzen twee projecten het tegenovergestelde.
Het project Culturele Mobiliteit zorgt ervoor dat jaarlijks ruim vijftienduizend kinderen uit het primair onderwijs worden vervoerd van basisschool naar museum, archief of schouwburg.
Zonder rekening te houden met het sociale milieu bezoekt elk kind één van de vijf grote
musea en het Drents Archief met een provinciale taak. In een plattelandsprovincie als Drenthe zijn de kosten van vervoer voor scholen van doorslaggevende betekenis voor het wel of niet bezoeken van een museum. De kosten van het busvervoer worden nu gefinancierd door de provincie Drenthe, Rabobank Assen-Beilen, de deelnemende culturele instellingen en scholen.

Tijdens het project Oktobermaand Kindermaand hebben kinderen t/m 12 jaar gratis toegang tot bijna alle musea in Drenthe. Ouders en hun kinderen maken hier op de zaterdag en zondag veelvuldig gebruik van. Zo’n vijftienduizend kinderen en hun ouders en grootouders bezoeken jaarlijks in musea, theaters, dansscholen, molens, bibliotheken en creativiteitscentra speciaal samengestelde programma’s met voorstellingen, workshops en rondleidingen.

Onderzoek naar impact verdwijnen vervoerssubsidie
K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur heeft in opdracht van de
stuurgroep Culturele Mobiliteit onderzocht wat de impact is van het verdwijnen van de
vervoerssubsidie binnen het project Culturele Mobiliteit. Aan het onderzoek heeft 50% (164
scholen) van alle basisscholen in Drenthe meegewerkt.
De scholen geven bijna unaniem aan (90%) dat zij niet in staat zijn het bezoek en vervoer naar het museum zelf te organiseren. Als redenen worden genoemd gebrek aan tijd, de hoge kosten en de beschikbaarheid en veiligheid van het openbaar vervoer. Volgens de scholen wordt de drempel hoger om aan culturele activiteiten mee te doen als het vervoer zelf moet worden geregeld.

Goede educatieve programma’s stimuleren
De musea in Drenthe zien de kinderen duidelijk als een aparte doelgroep. Met goede
educatieve programma’s en goede marketing weten zij zowel kinderen, als ouders en
leerkrachten aan zich te binden. Uit evaluaties met scholen blijkt dat er een grote tevredenheid bestaat over de educatieve programma’s binnen het project Culturele Mobiliteit.

Intermediairs zijn succesvol
Uit het onderzoek ‘Kinderen en Museumbezoek’ dat in opdracht van de Nederlandse
Museumvereniging is uitgevoerd blijkt dat regionale intermediairs zoals K&C succesvol zijn
in het bij elkaar brengen van het aanbod van musea en de vraag van scholen.
Volgens het onderzoek slagen de intermediairs er goed in om veel kinderen een museum te
laten bezoeken tegen acceptabele kosten.
“Als gemeenten en provincies het bezoek van kinderen aan musea willen stimuleren is het
subsidiëren van intermediairs een goede investering”, aldus de onderzoekers.
De stuurgroep Culturele Mobiliteit probeert financiële middelen te matchen om het project
Culturele Mobiliteit te behouden voor Drenthe. Zij zet in op draagvlak en werkt aan
cofinanciering.

Binnen het project Culturele Mobiliteit opereren Drents Museum, Drents Archief,
Hunebedcentrum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, De Buitenplaats, het
Gevangenismuseum, Theater De Nieuwe Kolk, Theater De Muzeval, Theater De Tamboer en
Theater De Hofpoort.