Nieuws

Archief Veenhuizen deels niet raadpleegbaar

Een deel van de registers uit het archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans is vanwege digitalisering momenteel niet raadpleegbaar.

 

Het gaat om de volgende archiefstuken:

inv.nr. beschrijving
290 Inschrijvingsregisters van bedelaarshuisgezinnen bij de Maatschappij en Weldadigheid en de com­plexen Veenhuizen en Ommerschans
294 Alfabetische klapper
299 Register van buitenechtelijk verwekte kinderen van bedelaars .
300. Chronologisch inschrijvingsregister van verpleegde bedelaars en vrijwilligers (mannen, vrou­wen en kinderen) in het complex Veenhuizen
301. Chronologisch inschrijvingsregister van verpleegde bedelaars en vrijwilligers (mannen, vrou­wen en kinderen) in het complex Veenhuizen
302. Chronologisch inschrijvingsregister van verpleegde bedelaars en vrijwilligers (mannen, vrou­wen en kinderen) in het complex Veenhuizen
305 Register van aangekomen gepensioneerden en vrijwilligers (mannen) in het complex Veenhui­zen, met ver­melding van de betaling van de pensioenen, met mutaties
306. Maandelijkse lijsten van mutaties betreffende de verpleegden en het personeel bij de com­plexen Veenhuizen en Ommerschans
307. Maandelijkse lijsten van mutaties betreffende de verpleegden en het personeel bij de com­plexen Veenhuizen en Ommerschans (tot 1889)
308. Maandelijkse lijsten van mutaties betreffende de verpleegden en het personeel bij de com­plexen Veenhuizen en Ommerschans (tot 1889)
309. Maandelijkse lijsten van mutaties betreffende de verpleegden
310. Maandelijkse lijsten van mutaties betreffende de verpleegden N.B. Met hiaten
320 Register houdende (1) lijst van verpleegden bij de complexen Veenhuizen en Ommer­schans, aan wie toestemming is verleend bij ambtenaren in te wonen, en (2) lijst van ver­pleegden bij de complexen Veenhuizen en Ommerschans aan wie op verzoek een uittreksel uit een inschrij­vingsregister is verstrekt
336. Maandelijkse lijsten van overleden verpleegden in de complexen Veenhuizen en Ommer­schans
337. Maandelijkse lijsten van overleden verpleegden in de complexen Veenhuizen en Ommer­schans
338 Register van overleden verpleegden in de complexen Veenhuizen met vermelding van nagelaten gelden.
340 Lijsten van reclassanten bij het complex Veenhuizen
341 Register van door verpleegden ingediende verzoeken om gratie, met vermelding van uitgebrachte adviezen en beslissingen
342 Register van verpleegden mannen die in de jaren 1913-1915 de leeftijd van 70 jaar bereikt hadden, met losbladige inlig­gen­de klapper. .
343. Lijsten van opgenomen verpleegden
344. Lijsten van opgenomen verpleegden
345. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 1
346. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 2
347. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 3
348. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 4
349. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 5
350. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 6
351. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 7
352. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 8
353. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 9
354. Ontslagregister op de inschrijvingsregisters van de verpleegden, deel 10
355 Alfabetische klapper op een inschrijvingsregister voor verpleegden. N.B. Het bijbehorende inschrijvingsregister ontbreekt.
356 Alfabetische klapper op een inschrijvingsregister van veroordeelden wegens openbare dronken­schap. N.B. Het bijbehorende inschrijvingsregister ontbreekt.
357 Alfabetische klapper op een inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse mis­drijven in de gestichten Norgerhaven en Bankenbos N.B. Het bijbehorende inschrijvingsregister ontbreekt.
443 Klapper
444 Klapper
445 Klapper
446 Klapper
457a Register van vrijwilligers, . . N.B. In dit register wordt enkele malen verwezen naar in inv.nrs. 447-457 voor­ko­mende nummers.
473 Inschrijvingsregister van wegens landloperij veroordeelde mannen die overgeplaatst zijn uit het complex Veenhuizen, met alfa­betische klapper. . N.B. Zie voor de klapper de inv.nrs. 470-471 (gedeeltelijk).
474 Inschrijvingsregister van wegens dronkenschap veroordeelde mannen
489. Inschrijvingsregister van vrijwilligers en veroordeelden wegens landloperij en bedelarij (mannen en vrouwen)
490. Inschrijvingsregister van vrijwilligers en veroordeelden wegens landloperij en bedelarij (mannen en vrouwen)
491. Inschrijvingsregister van vrijwilligers en veroordeelden wegens landloperij en bedelarij (mannen en vrouwen)
492 Inschrijvingsregister van niet-beroordeelde kinderen, , met voorin gebonden alfabeti­sche klapper
502. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
503. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
504. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
505. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
506. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
507. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
508. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
509. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
510. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
511a. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
511b. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
512. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
513a. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
513b. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
514. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
515. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
516. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
517. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
518. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers,
519. Alfabetische klapper
520. Alfabetische klapper
521. Alfabetische klapper
522. Alfabetische klapper
523. Inschrijvingsregister van landlopers en bedelaars
524 Alfabetische klapper N.B. De klapper bevat serienummers waarvan geen inschrijvingsregisters aanwezig zijn.
525. Inschrijvingsregister van veroordeelde smokkelaars
526. Inschrijvingsregister van veroordeelde smokkelaars
527. Inschrijvingsregister van veroordeelde smokkelaars
528. Inschrijvingsregister van veroordeelde smokkelaars
529. Inschrijvingsregister van veroordeelde smokkelaars
530. Inschrijvingsregister van veroordeelde smokkelaars
531. Inschrijvingsregister van veroordeelde smokkelaars
532. Inschrijvingsregister van veroordeelde smokkelaars
533. Inschrijvingsregister van veroordeelde smokkelaars
534. Alfabetische klapper
535. Alfabetische klapper
536. Alfabetische klapper
537 Inschrijvingsregister van voorlopig aangehoudenen op verdenking van smokkelarij
538. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven
539. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven
540. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven
541. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven
542. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven
543. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven
544. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven
545. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven
546. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven
547. Alfabetische klapper
548. Alfabetische klapper
549 Inschrijvingsregister van verpleegden
550. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen, geplaatst in de zgn. openluchtgevangenis
551. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen, geplaatst in de zgn. openluchtgevangenis
552. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen, geplaatst in de zgn. openluchtgevangenis
553. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen, geplaatst in de zgn. openluchtgevangenis
554. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen, geplaatst in de zgn. openluchtgevangenis
555. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen, geplaatst in de zgn. openluchtgevangenis
556. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen, geplaatst in de zgn. openluchtgevangenis
557 Alfabetisch register van veroordeelden wegens diverse misdrijven
558. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
559. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
560. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
561. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
562. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
563. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
564. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
565. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
566. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
567. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
568. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen
569. Alfabetische klapper
570. Alfabetische klapper
571. Alfabetische klapper
572a Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse overtredingen en misdrijven. N.B. Zie voor de klapper hierop het inv.nr. 575.
572. Alfabetische klapper N.B. Klapper nr. 572 bevat serienummers waarvan geen inschrijvingsregisters aanwezig zijn.
573 Inschrijvingsregister van personen die wegens hun politieke verleden in hechtenis zijn genomen,. N.B. Met verscheidene ingeplakte stukken. Zie voor de klapper hierop het inv.nr. 575.
574. Inschrijvingsregister van wegens diverse misdrijven veroordeelde minderjarigen
575. Alfabetische klapper
576. Inschrijvingsregister van wegens opzettelijke ongehoorzaamheid veroordeelde militairen
577. Alfabetische klapper
578. Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens openbare dronkenschap
579. Alfabetische klapper N.B. De klapper bevat serienummers waarvan geen inschrijvingsregister aanwezig is.
580. Inschrijvingsregister van veroordeelde dienstweigeraars, met achterin een alfabetische klapper
595. Register van ambtenaren, arbeiders-huisgezinnen, bedelaars-huisgezinnen en wezen bij de kolo­niën van de Maatschappij van Weldadigheid en Veenhuizen II
596. Register van ambtenaren, wezen, vrijwilligers en veteranen bij de koloniën van de Maat­schappij van Weldadigheid en Veenhuizen II N.B. Met meerdere inliggende stukken
597. Inschrijvingsregister van mannen, vrouwen en kinderen
598. Inschrijvingsregister van mannen, vrouwen en kinderen
599. Inschrijvingsregister van mannen, vrouwen en kinderen
600. Inschrijvingsregister van mannen, vrouwen en kinderen
601. Alfabetische klapper
602. Inschrijvingsregister van vrijwilligers en veroordeelden (mannen, vrouwen en kinderen)
603. Inschrijvingsregister van vrijwilligers en veroordeelden (mannen, vrouwen en kinderen)
604. Inschrijvingsregister van vrijwilligers en veroordeelden (mannen, vrouwen en kinderen)
605. Inschrijvingsregister van vrijwilligers en veroordeelden (mannen, vrouwen en kinderen)
606 Inschrijvingsregister van personen in Veenhuizen II
607. Inschrijvingsregister van mannen
608. Inschrijvingsregister van mannen
609. Inschrijvingsregister van mannen
610. Inschrijvingsregister van mannen
611. Alfabetische klapper N.B. De klapper bevat serienummers waarvan geen inschrijvingsregisters aanwezig zijn. Op inv.nr. 609 is een gedeeltelijke klapper te vinden in inv.nr. 601.
612. Alfabetische klapper N.B. De klapper bevat serienummers waarvan geen inschrijvingsregisters aanwezig zijn. Op inv.nr. 609 is een gedeeltelijke klapper te vinden in inv.nr. 601.
613. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
614. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
615. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
616. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
617. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
618. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
619. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
620. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
621. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
622. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
623. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
624. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
625. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
626. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
627. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
628. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
629. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
630. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
631. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
632. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
633. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
634. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
635. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
636. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
637. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
638. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
639. Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers
640. Alfabetische klapper
641. Alfabetische klapper
642. Alfabetische klapper
643. Alfabetische klapper
644. Alfabetische klapper
645. Alfabetische klapper
646. Alfabetische klapper
647 Inschrijvingsregister van veroordeelden
648 Inschrijvingsregister van politiek veroordeelden
652. Inschrijvingsregister van de wezen in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid en Veenhuizen III
653. Alfabetische klapper
654 Register van ambtenaren, militaire huisgezinnen, wezen en vrijwilligers bij de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid en Veenhuizen III, met voorin een klapper
655 Register van ambtenaren, militaire huisgezinnen en vrijwilligers bij de koloniën van de Maat­schappij van Weldadigheid en Veenhuizen III N.B. Met enkele los inliggende stukken en voorin een index.
656. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel I
657. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel II
658. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel III
659. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel IV
660. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel V
661. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel VI
662. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel VII
663. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel VIII
664. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel IX
665. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel X
666. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel XI
667. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel XII
668. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel XIII
669. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel XIV
670. Inschrijvingsregister veroordeelde bedelaars en landlopers, Deel XV N.B. De inschrijving in inv.nr. 670 loopt niet chronologisch gelijk op met de nummering.
671. Klapper op de delen I-V
672. Klapper op de delen VI-IX (gedeeltelijk)
673. Klapper op de delen IX (gedeeltelijk)-X (gedeeltelijk)
674. Klapper op de delen X (gedeeltelijk)-XII (gedeeltelijk)
675. Klapper op de delen XII (gedeeltelijk)-XIV (gedeeltelijk)
676. Klapper op de delen XIV (gedeeltelijk)-XV
677 Inschrijvingsregister van veroordeelden,
678 Inschrijvingsregister van verpleegden in het Tehuis voor Ouden en Invaliden bij Veen­huizen III,
679 Register van verpleegden in Veenhuizen III die veroordeeld zijn door de Raad van Tucht
680. Inschrijvingsregisters van veroordeelden wegens smokkelarij en diverse misdrijven
681. Inschrijvingsregisters van veroordeelden wegens smokkelarij en diverse misdrijven
682. Inschrijvingsregisters van veroordeelden wegens smokkelarij en diverse misdrijven
683. Inschrijvingsregisters van veroordeelden wegens smokkelarij en diverse misdrijven
684. Inschrijvingsregisters van veroordeelden wegens smokkelarij en diverse misdrijven
685. Inschrijvingsregisters van veroordeelden wegens smokkelarij en diverse misdrijven
686. Inschrijvingsregisters van veroordeelden wegens smokkelarij en diverse misdrijven
687. Inschrijvingsregisters van veroordeelden wegens smokkelarij en diverse misdrijven
688. Inschrijvingsregisters van veroordeelden wegens smokkelarij en diverse misdrijven
689. Klapper
690. Klapper
691. Klapper
692 Inschrijvingsregister van in voorlopige hechtenis genomen personen, nrs. 1-191.
694. Inschrijvingsregister van veroordeelde deserteurs en veroordeelden wegens diverse misdrijven in de strafgevangenis Bankenbosch, Persoonskaarten van veroordeelden wegens diverse misdrijven, alfabetisch-lexico­grafisch geordend.
695. Inschrijvingsregister van veroordeelde deserteurs en veroordeelden wegens diverse misdrijven in de strafgevangenis Bankenbosch, Deserteurs
696. Inschrijvingsregister van veroordeelde deserteurs en veroordeelden wegens diverse misdrijven in de strafgevangenis Bankenbosch, Veroordeelden wegens diverse misdrijven
697. Inschrijvingsregister van veroordeelde deserteurs en veroordeelden wegens diverse misdrijven in de strafgevangenis Bankenbosch, Veroordeelden wegens diverse misdrijven
698. Klapper
699. Klapper
700 Inschrijvingsregister van veroordeelde overtreders van de Drankwet in de strafgevangenis Banken­bosch. N.B. Na 21 mei 1956 wordt Bankenbosch opgeheven.
701 Inschrijvingsregister van veroordeelden wegens diverse misdrijven in de strafgevangenis Banken­bosch