Nieuws

Oudste geboorteakte van Drenthe werd opgemaakt in Gasselte

Jan Lamberts is het eerste kind dat in de registers van de Burgerlijke Stand in Drenthe werd opgetekend. Hij werd op 19 februari 1811 geboren in Gasselternijveen en werd dezelfde dag aangegeven in Gasselte. Met die registratie liep de maire (burgemeester) overigens voor op de wetgeving van keizer Napoleon, die bepaald had dat per 1 maart 1811 de Franse wetten ook in Nederland van kracht zouden zijn. Sinds die tijd legde de overheid de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven vast, namelijk: geboorte, huwelijk en overlijden.

Jan Lamberts
In de akte staan de ouders van Jan vermeld: Klaas Lamberts en Hendrikje Jans. De aangifte werd gedaan door drie vrouwen uit Gasselternijveen en Drouwenerveen, omdat de vader zelf afwezig was. Hij was schipper en zal met zijn schip onderweg zijn geweest. Het was de bedoeling dat de drie vrouwen als getuigen de akte zouden tekenen, maar dat is niet gebeurd. De maire verklaart dat ze niet konden schrijven.
Hoe het verder met Jan Lamberts uit Gasselternijveen is afgelopen is onbekend. Hij is na zijn geboorte namelijk niet meer terug te vinden in de akten van de Burgerlijke Stand.

Akten digitaal
Zoeken in de akten van de Burgerlijke Stand van Drenthe kan via www.drenlias.nl. Een deel van de akten is als afbeelding opgenomen. De overige akten worden binnenkort gedigitaliseerd.

De oudste akte van de Burgerlijke Stand

Register van den Burgerlijke Stand
beginnende met den 19 februarij 1800 Elf.

In het jaar achttienhondert Elf den negentienden februarij den middag ten twaalf uuren, is gebooren Jan, zoon van Klaas Lamberts en Hendrikje Jans, van Beroep Schipper en woonachtig te Gasselternijveen, welke ons is vertoond, bij absentie van de vader, door Pietertien Jans van beroep arbeidster en woonachtig te Drouwenerveen en Roelfien Schuttrup van beroep arbeidster woonachtig te Gasselternijveen en Geesien  IJzebrants van beroep arbeidster woonachtig te Gasselternijveen zijnde meerderjarig en onderdanen van den keizer, hebbende deze met ons Maire getekend.
Gedaan in den Mairie van Gasselte, Canton Assen Departement de Wester Eems in dato als boven.
Getekend door ons Maire, uit hoofde bovengenoemde niet kunnen schreiven.

bs