Nieuws

Drentse politici in debat over erfgoed

Donderdag 17 februari 2011 heeft Christelijke Scholengemeenschap Dingstede uit Meppel een verkiezingsdebat georganiseerd onder de titel ‘Het belang van landschap en cultureel erfgoed voor de toekomst van Drenthe’.

Deelnemers waren:
Eddy Veenstra, PvdA
Gabrielle van Dinteren, Groen Links
Christiaan Serbanescu-Kele, SP
Henk Timmer, 50+ partij
Harry Haddering, Solidara
Jurr van Dalen, D66
Annemarie Pannekoek, VVD
Tjisse Stelpstra, ChristenUnie
Klaas Neutel, CDA

Het publiek bestond uit ruim 200 toeschouwers waaronder meer dan de helft jongeren.
Onder leiding van Joan van der Poll en Rob Hofland, oud-leerlingen van Dingstede, gingen zij eerst met elkaar en later met de zaal in debat aan de hand van vier stellingen.

1. Investeren in werkgelegenheid is belangrijker dan investeren in erfgoed
Alle partijen waren het erover eens dat cultureel erfgoed een belangrijke economische waarde vertegenwoordigt voor Drenthe. Het trekt toeristen, zorgt voor een prettige leefomgeving en draagt bij aan werkgelegenheid. D66 en GroenLinks waren het meest stellig: erfgoed geeft kansen en geen kosten, iedere geïnvesteerde euro komt dubbel terug.
De VVD gaf aan in deze zelfs last te hebben van het landelijk beleid omdat de partij wel degelijk in erfgoed en musea wenst te blijven investeren: ‘het kabinet doet andere dingen dan de provincie’. De PvdA kiest duidelijk voor werkgelegenheid en vindt het wel lastig om erfgoed in stand te houden. Drenten zuoden wat trotser op hun erfgoed moeten zijn, dat zou instandhouding makkelijker maken. Solidara opperde in dit verband om jongeren een reclamespot over Drenthe te laten maken om ook deze doelgroep aan te spreken. 50+ legt als enige partij geen prioriteit bij erfgoed.

2. De provincie moet de bouw van megastallen verbieden en voorrang geven aan natuurontwikkeling
Solidara, SP en GroenLinks waren het met deze stelling hartgrondig eens. Landbouw is belangrijk maar moet passen in het landschap en diervriendelijk zijn. VVD, CDA en CU legden de nadruk op het economisch belang van de landbouw dat de bouw van megastallen rechtvaardigt, uiteraard binnen de grenzen van provinciaal beleid. CU denkt dat megastallen juist wel diervriendelijk zijn, CDA dat grootschalige landbouw helemaal niet ten kosten van natuurontwikkeling gaat omdat boeren dat ook prima kunnen verzorgen.

3. Het Verhaal van Drenthe hoort bij het basisprogramma van iedere school, betaald door de provincie
Betekent de vorming van een noordelijk landsdeel ook verlies van de Drentse identiteit? De voorstanders van deze fusie, D66, VVD en CDA, denken van niet; de tegenstanders, PvdA en SP, leggen juist de nadruk op de eigen identiteit. Los van een mogelijke fusie, vinden alle partijen het belangrijk dat iedere leerling de waarden en geschiedenis van de eigen omgeving leert kennen. Maar moet de provincie dat helemaal betalen? De provincie doet al veel door fors bij te dragen aan cultuureducatie en het financieren van provinciale instellingen die het Verhaal vertellen. Alleen de SP vindt dat hier wel een schep bovenop kan, de provincie moet zorgen alle jongeren op bezoek kunnen gaan bij de belangrijkste musea en plekken die het verhaal van Drenthe vertellen. De CU legt de nadruk op de zelfstandigheid van de scholen, de provincie moet zich niet met het programma bemoeien.. 

4. Erfgoed jaagt jongeren de provincie uit en lokt ouderen de provincie in
Met deze stelling waren alle partijen het oneens. Erfgoed is een belangrijke waarde, zowel voor jongeren als ouderen. GroenLinks en D66 vinden dat erfgoed op een voor jongeren aansprekende manier moet worden gebracht, in andere provincies zijn daarvan goede voorbeelden. De PvdA benadrukt dat erfgoed onderdeel is van een aantrekkelijk leefklimaat, voor jong en oud. D66 hield een hartstochtelijk pleidooi voor de vestiging van dependances voor wetenschappelijk onderwijs in Drenthe om jongeren te behouden. De andere partijen zagen hier weinig in en vroegen zich af hoe zich dit voorstel verhoudt tot de door D66 gewenste vorming van een noordelijk landsdeel.

Beste debater
De jongeren in zaal verkozen Harry Haddering van Solidara tot beste debater.

Agenda Drents Erfgoed 2011-2015
Olav Reijers, directeur van Drents Plateau, sloot het debat af met het aanbieden van de Agenda Drents Erfgoed 2011-2015 aan Marianne van der Tol, namens de school organisator van het debat.
In deze Agenda geven zeven Drentse  erfgoedinstellingen aan hoe Drenthe er in 2015 uit zou moeten zien en wat met name overheden daarvoor zouden kunnen doen. Het geeft hen handvatten om invulling te geven aan de uitkomst van de laatste stelling dat erfgoed ervoor zorgt dat jongeren voor Drenthe behouden blijven en ouderen er graag komen wonen en werken.

De instellingen die de Agenda hebben opgesteld zijn:
Drents Archief
Drents Museum
Drents Plateau
Gevangenismuseum Veenhuizen
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Stichting Het Drentse Landschap
Hunebedcentrum Borger