Fout
  • Fout tijdens het laden van component: com_media, 1
Attentie
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nieuws

Archief Burgerlijke Stand Westerveld online

De gemeente Westerveld stelt met ingang van 21 januari 2011 de Burgerlijke Stand digitaal beschikbaar. Het gaat om scans van
  • geboorteakten 1811-1902
  • huwelijksakten 1811-1932
  • overlijdensakten 1811-1952

De akten zijn doorzoekbaar en raadpleegbaar via www.drenlias.nl, de genealogische database van het Drents Archief. Het opzoeken van akten van Drentse voorouders, inclusief hun handtekening, is daarmee een koud kunstje. Westerveld is de eerste Drentse gemeente die de akten van de Burgerlijke Stand digitaal ter beschikking stelt.

Napoleon

In 2011 is het precies 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand werd ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 bepaalde keizer Napoleon dat de Franse wetten ook in Nederland van kracht zouden zijn. Sindsdien legde de overheid de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven vast, namelijk: geboorte, huwelijk en overlijden.

Na de invoering van de Burgerlijks Stand moest iedereen een vaste familienaam voeren. Daarvóór waren er geen regels over het gebruik van namen en voerden veel Drenten een patroniem of vadersnaam: Willem Alberts voor Willem, zoon van Albert; Hendrikje Roelofs voor Hendrikje, dochter van Roelof, enzovoort.

Gemeente Wapserveen
De oude akten van de gemeente Westerveld hebben betrekking op de gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder. In de 19de eeuw was Wapserveen zelfs korte tijd (van 1817 tot 1819) een zelfstandige gemeente. De Burgerlijke Stand van al deze voormalige gemeenten zijn nu op internet beschikbaar. Hierin zijn ook de akten opgenomen van personen die in de armenkoloniën te Fredriksoord zijn geboren, getrouwd of overleden.

De gemeenten maakten de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten in tweevoud op, en dat gebeurt nog steeds. Eén exemplaar blijft in het gemeentehuis, het andere komt beschikbaar in het desbetreffende regionaal historisch centrum in de provincie, zoals het Drents Archief.

De oudste akte van de Burgerlijke Stand van Dwingeloo.
De akte dateert van 20 juli 1811 en heeft betrekking op het huwelijk tussen de 28-jarige kleermaker Albert Geerts en de 27-jarige dienstmaagd Aaltje Hendriks.


BS