Nieuws

Deel archief Maatschappij van Weldadigheid wordt gedigitaliseerd

De ingekomen brieven van de Maatschappij van Weldadigheid uit de periode 1818-1847 zijn tot eind 2011 niet raadpleegbaar vanwege conservering en digitalisering.

Driehonderd dozen ingekomen brieven uit de periode 1818-1847 zullen worden gerestaureerd en gescand om het behoud voor de toekomst te waarborgen. De brieven vormen de ruggengraat van het archief. Over alle zaken die binnen de armenkoloniën aan de orde kwamen, werd wel gecorrespondeerd. Het archief is een belangrijke bron voor diverse publicaties, waaronder De Proefkolonie van Wil Schackmann en Het pauperparadijs van Suzanna Jansen.

Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid is erfgoed van nationaal belang. Er is nu een flinke subsidie toegekend om een deel van dit archief te conserveren en te digitaliseren zodat het voor de toekomst behouden blijft. Dat gebeurt in het kader van Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Als vervolg op het behoudsproject maakt het Drents Archief de brieven via internet toegankelijk.