Nieuws

Alle haardstedenregisters van Drenthe in DrenLias

DrenLias, de genealogische database van het Drents Archief, is onlangs aangevuld met de haardstedengeldregisters van
 • Peize
 • Sleen
 • Vledder
 • Vries
 • Wapserveen
 • Pesse/Echten/Ansen
 • Westerbork
 • Zuidlaren
 • Zuidwolde
 • Zuidwoldiger Hoogeveen
 • Zweeloo

Hiermee is de collectie compleet en zijn er nu bijna 80.000 inschrijvingen online. Alle documenten zijn als scan in DrenLias te bekijken.
De belastingregisters van het haardstedengeld geven informatie over het hoofd van een huishouden.

De registers van het haardstedengeld
Vanaf 1672 werd in Drenthe het haardstedengeld geheven. Andere gewesten binnen de Republiek kenden deze vorm van belasting al langer, maar in de Landschap werd zij pas ingevoerd toen er in het rampjaar 1672 een ernstig financieel tekort dreigde. Grondslag voor de belasting was het aantal paarden waarmee iemand de es op ging, waarbij voor elk paard een gulden werd gerekend. De hoogste belastingcategorie, de vierpaards of 'volle' boeren, betaalde 4 guldens. De eenpaardsboeren en keuters vormden met een gulden de laagste categorie van paardengebruikers. Voor het uitoefenen van een nering, ambt of beroep werd de aanslag met 1 gulden verhoogd.

In de steden betaalde men niet naar het aantal paarden wat men bezat, maar naar de omvang van het huis. Losse arbeiders betaalden 10 stuivers, terwijl de armen van de belasting waren vrijgesteld. De registers van het haardstedengeld geven een uniek inzicht in de bevolkingsopbouw van Drenthe. Niet alleen zijn ze lange tijd bijgehouden, in tussenpozen van 1672 tot en met 1804, maar ook voor vrijwel de gehele provincie bewaard gebleven. De registers worden veel gebruikt bij stamboomonderzoek.