Nieuws

In memoriam dr. Jan Heringa

Op 16 juli 2010 overleed dr. Jan Heringa, oud rijksarchivaris van Drenthe. Hij was sinds 1989 weduwnaar van Rolien Westra van Holthe.

Jan Heringa werd in 1919 geboren in Utrecht. Hij behaalde het doctoraal examen (vrije studierichting) in 1943 en sociale geografie in 1945. In 1961 promoveerde hij in de letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen op het historisch onderwerp De eer en hoogheid van de staat.

In de periode 1945-1961 had hij een aanstelling als docent aardrijkskunde en geschiedenis aan het Praediniusgymnasium in Groningen en het Gemeentelijk lyceum te Emmen, waar hij ook conrector was. Daarna was hij enige jaren wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de Rijksuniversiteit Groningen (geschiedenis) om in 1964 weer terug te keren naar het Praedinius, deze keer als rector. Van 1970 tot 1984 was hij rijksarchivaris in Drenthe en tevens provinciaal archiefinspecteur tot 1976.

Jan Heringa bouwde het Rijksarchief in Drenthe uit tot een professionele archiefdienst en stimuleerde de studie van de regionale geschiedenis van Drenthe, ondermeer als voorzitter van de redactie en medeauteur van Geschiedenis van Drenthe (1985). Van bijzonder belang zijn ook de bronnenuitgaven (met anderen) van Drentse rechtsbronnen: willekeuren, supplement op de ordelen van de Etstoel, goorspraken, indices (1981) en Drentse willekeuren uit oudere uitgaven verzameld (1982).

Heringa gaf een sterke impuls aan de Drentse geschiedschrijving en zijn inzet betekende een grote stap voorwaarts voor het publieksbereik van het Drents Archief.