Nieuws

Kariin Sundsback ontvangt Steenbergen Stipendium

Op 20 mei heeft historica Kariin Sundsback (1975) in Schouwburg Ogterop in Meppel het Steenbergen Stipendium 2009 in ontvangst genomen. Zij ontving de prijs voor haar onderzoek naar zelfstandige vrouwen in Meppel en Coevorden tussen 1600 en 1800.

Tegelijk is ook het boek dat uit haar onderzoek is voortgekomen gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhandigd aan drs. Alfride Groenewold, directeur van Area Reiniging.

Zelfstandige vrouwen
In de gouden eeuw, een tijd van economische en culturele voorspoed, namen in het gewest Holland uitzonderlijk veel vrouwen deel aan het arbeidsproces. Was dat in Drenthe ook het geval? De auteur deed onderzoek naar zelfstandig werkende vrouwen in twee Drentse steden, namelijk Coevorden en Meppel, en vergeleek de gegevens met de arbeidsparticipatie van vrouwen in Holland.

In Holland waren vrouwen te vinden in talrijke verschillende beroepen en zij waren dikwijls economisch onafhankelijk. Vaak is gedacht dat dat kwam door de hoge mate van verstedelijking, gecombineerd met de bloeiende handel en economie. In dit boek wordt geconcludeerd dat zelfs in een gewest zonder grote steden, zoals Drenthe, waar oorlogen en misoogsten een hoge tol eisten van de bevolking, vrouwen even actief waren op de arbeidsmarkt als in Holland.

Verschillende bronnen zijn geraadpleegd om de vrouwelijke arbeidsparticipatie in kaart te brengen, zowel op een kwantitatief niveau als op een kwalitatief niveau. Het leven van individuele vrouwen aan het werk vormt de basis van dit boek, maar ook Drentse vrouwen die naar Amsterdam migreerden komen aan bod. Wat al deze vrouwen met elkaar gemeen hebben is dat zij slechts weinig sporen achtergelaten hebben in historische bronnen. Dit boek biedt een unieke inblik in het leven en werk van individuele vrouwen, die tot nu toe onzichtbaar waren.

Als onderdeel van het Steenbergen Stipendium is het boek Zelfstandige vrouwen in Meppel en Coevorden, 1600-1800 nu gepubliceerd in de Drentse Historische Reeks.

Over de auteur
Kariin Sundsback is een van oorsprong Noorse historica. Zij studeerde in 2004 af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in vroegmoderne culturele (vrouwen)geschiedenis. Zij is verbonden aan de European University Institute te Florence, Italië, waar zij haar proefschrift over de migratie van Noorse vrouwen naar Amsterdam en Hoorn in de zeventiende en achttiende eeuw aan het afronden is.

Steenbergen Stipendium
Het onderzoek naar de geschiedenis van Drenthe kent sinds 1999 een belangrijke stimulans in de vorm van een stipendium. De Steenbergen Stichting heeft nu voor de vierde keer in successie een bedrag van € 5.000,- beschikbaar gesteld aan een jonge historicus om een onderzoek naar een thema in de Drentse geschiedenis af te ronden of nader uit te werken. Daaropvolgend stelt deze stichting opnieuw € 5.000,- beschikbaar voor de publicatie van dit onderzoek in de Drentse Historische Reeks.

De selectiecommissie bestaat uit de heren prof.dr. P.Th.F.M. Boekholt (Rijksuniversiteit Groningen en Utrecht), prof.dr. M.G.J. Duijvendak (Rijksuniversiteit Groningen), drs. J. Bos (Drents Archief) en provinciaal historicus dr. M.A.W. Gerding.

Eerdere stipendia werden uitgereikt aan kunsthistorica Anne-Marie Nannen, die haar afstudeerscriptie bewerkte voor de publicatie Emmen groeit!, aan historicus Albert Eggens, die zijn proefschrift bewerkte voor het boek Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog en aan historicus Wiebe Arts, voor zijn onderzoek naar de verandering van de politieke cultuur in de gemeenteraden van Assen, Odoorn en Hoogeveen, 1910-1925.

Geboorteprovincie
Dit initiatief van de Steenbergen Stichting is verbonden met de oprichter van dit fonds, namelijk de in 1886 in Meppel geboren Johan Steenbergen. In 1961 richtte deze camerapionier deze stichting op ter nagedachtenis aan zijn broer Hermann.
Johan Steenbergen is vooral bekend geworden door zijn Exakta kleinbeeldcamera, die hij met zijn in Dresden opgerichte Ihage Kamerawerk tussen de beide wereldoorlogen produceerde. De Exakta was de allereerste kleinbeeldcamera met spiegelreflexmechaniek.
Steenbergen Stipendium