Nieuws

Slotmanifestatie De Cultuurwijzer

Vrijwilligers uit De Beilervaart, Bruntinge en Hoogersmilde presenteren op 28 april hun drie dorps-/buurteigen Cultuurwijzers. Het Drents Archief was betrokken

bij de opzet van dit project en stond de buurtbewoners met raad en daad bij in hun onderzoek naar de geschiedenis van hun dorp.

Geheugen van het dorp of de buurtschap

Met de manifestatie wordt het project ‘De Cultuurwijzer’ afgesloten. Het dorp en de twee buurtschappen laten de resultaten zien van hun inzet gedurende de afgelopen twee jaar: een periode waarin zij de opdracht uitvoerden om het geheugen van hun dorp of buurtschap vast te leggen, de huidige dorpscultuur in beeld te brengen, de sociale cohesie te versterken én hierbij nieuwe dorpstalenten te ontdekken.

Nieuwe gegevens
De drie dorpen/buurten hebben op geheel eigen wijze de informatie over hun dorp vastgelegd. Het meest vernieuwende element in het project zijn de gegevens die het project opleverde over de dorpen en de mensen die er wonen die nog nergens anders vastgelegd zijn.

Vrijwilligers
Het project ‘De Cultuurwijzer’ is - naast de inzet van vele vrijwilligers uit het deelnemende dorp en de deelnemende buurtschappen - mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, ’t Huus van de Taol, het Drents Archief, Stichting Welzijn Midden-Drenthe en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe.