Fout
  • Fout tijdens het laden van component: com_media, 1

Nieuws

Openbaar in het nieuwe jaar

Aan het begin van elk jaar komen in het Drents Archief nieuwe documenten beschikbaar voor het publiek. Het gaat om archiefstukken die vanwege openbaarheidsbeperkingen nog niet eerder aangevraagd mochten worden.
Lijst met vrijgegeven archiefstukken per 1 januari 2010.

Openbaarheidstermijn
Overheidsarchieven hebben een openbaarheidstermijn van 20 jaar. Dat wil zeggen dat iedereen de overheidsdocumenten van ouder dan 20 jaar mag inzien. Een uitzondering geldt voor archieven met privacygevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld aan archieven van de rechtbank of de akten van de burgerlijke stand. Voor deze archieven geldt een veel langere termijn van wel 50 tot 100 jaar.
Voor archieven van kerken, verenigingen, families en bedrijven en andere particuliere archieven zijn vaak ook bepaalde termijnen vastgelegd.

De archieven
In de lijst met vrijgegeven stukken staat onder meer het archief van de arrondissementsrechtbank, het Drents Landbouwgenootschap en diverse kerkelijke archieven. Voor het archief van de rechtbank geldt dat vonnissen uit 1934 nu zijn vrijgegeven.
Op de lijst vindt u de naam van het archief en in de laatste kolom de inventarisnummers die openbaar zijn geworden. Voor een beschrijving van de inhoud van deze archieven en inventarisnummers kunt u kijken in het archievenoverzicht .