Nieuws

Top-10 archiefstukken 2010

Aan het begin van dit nieuwe jaar heeft het Drents Archief een top-10 samengesteld van de archieven die in 2010 het meest zijn aangevraagd.


Voor het vijfde jaar staat het archief van de Drentse notarissen op nummer 1.
De top 5 is vrijwel gelijk gebleven, daaronder zijn wat verschuivingen.

Nieuwe archieven populair

Archieven die pas beschikbaar zijn gekomen voor het publiek, deden het in 2010 goed, maar bleven net buiten de top 10. Zo staat het (nieuw geïnventariseerde) oud-archief van de gemeente Assen op nummer 13 en het recente Bestuursarchief van de Provincie Drenthe (1950-1987) op nummer 18.

Top 10 Archiefstukken 2010
1. Archief van de Notarissen in Drenthe 1811-ca.1915 (903 aanvragen)
2. Archief van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 (361 aanvragen)
3. Oude Staten Archieven 1600-1811 (267 aanvragen)
4. Archief van de Commissaris van de Koningin/Gouverneur 1814-1951 (264 aanvragen)
5. Archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen vanaf 1859 (238 aanvragen)
6. Archief van het Kadaster in Drenthe 1813-1931 (211 aanvragen)
7. Archief van Gedeputeerde Staten 1814-1951 (174 aanvragen)
8. Archief van de Hypotheekbewaarder te Assen 1811-1948 (73 aanvragen)
9. Archief van de Arrondissementsrechtbank Assen 1878-1937 (69 aanvragen)
10. Archief van het Provinciaal Museum van Drenthe (59 aanvragen)