Nieuws

De Drentse Canon

Op 6 oktober verschijnt De Canon van Drenthe. Dit is een uniek eenmalig magazine waarin de hoogtepunten van de Drentse historie op een pakkende en beeldende wijze worden gepresenteerd.

De fraai uitgevoerde en rijk geïllustreerde vensters worden begeleid door interessante anekdotes, fietsroutes en een verkenning per auto.

Initiatiefnemers van dit grootscheepse eenmalige project zijn Koninklijke Van Gorcum, het Drents Archief, Drents Plateau en de Drentse Historische Vereniging. De redactie staat onder deskundige leiding van provinciaal historicus Michiel Gerding.
Op 6 oktober wordt het eerste exemplaar van De Canon van Drenthe uitgereikt aan Comissaris van de Koningin Jacques Tichelaar.