Nieuws

Muntvondsten Anloo en Gieten in Nieuwe Drentse Volksalmanak

Op 15 december is in het gemeentehuis van Aa en Hunze de nieuwste jaargang van de Nieuwe Drentse Volksalmanak gepresenteerd.
De 127ste editie van het historisch en archeologisch jaarboek gaat uitgebreid in op de resultaten van het onderzoek naar de muntschat van Anloo uit de Romeinse tijd. De schat kwam aan het licht in 2008-2009. Minder bekend is de muntvondst die in 1849 in de kerk in Gieten werd gedaan. De almanak beschrijft hoe men destijds omging met zo’n archeologische vondst.

Provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden gaf bij de presentatie een toelichting op deze onderwerpen. Wethouder Jur Wiersum ging in op enkele actuele zaken.
Naast de Nieuwe Drentse Volksalmanak 2010 is ook de nieuwste jaargang van het Drents Genealogisch Jaarboek gepresenteerd.

Wereldreizigers
De Nieuwe Drentse Volksalmanak 2010 bevat onder meer artikelen over de Grand Tour van Ludolf Reinier Gratama en zijn vrouw door Indiaans Amerika in 1928, de reis van scheepsdokter Heiko Tiberius Harders naar de Oost in 1842, de otter in Drenthe, de lotgevallen van Wolter Jans en zijn Hoogeveense kameraden in de Napoleontische tijd, vuistbijlen uit een kampement van Neanderthalers nabij Assen en een maliënkolder uit de IJzertijd uit een grafheuvel bij Fluitenberg.

De Nieuwe Drentse Volksalmanak
De Nieuwe Drentse Volksalmanak heeft zich sinds 1883 ontwikkeld tot een historisch en archeologisch jaarboek dat er toe doet. Het is Drenthe’s belangrijkste podium voor zowel professionele onderzoekers als amateur-historici en -archeologen die de resultaten van hun onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde en toegankelijke wijze aan een zo breed mogelijk publiek willen presenteren. Dat maakt het jaarboek tot een veel geraadpleegde en daarom onmisbare bron voor onderzoekers binnen en buiten de provinciegrenzen. Geschiedenis, archeologie, historische geografie, monumentenzorg, architectuur en beeldende kunsten, de Nieuwe Drentse Volksalmanak bestrijkt een breed veld en biedt elk jaar 200 pagina’s bouwstenen voor de regionale geschiedschrijving.

De opgraving van de Romeinse muntschat in maart 2009 leverde ook nog talrijke sporen uit andere tijden op (foto: W. van der Sanden)

Opgraving_Anloo