Nieuws

Europees geld voor Drents Archief en Drents Museum

Het Drents Archief en het Drents Museum hebben 5 miljoen euro binnengehaald uit het Europese fonds EFRO voor de versterking van de publieksbeleving in het Erfgoedkwartier van Assen. Daarvoor willen beide instellingen hun huidige onderkomen verbouwen en anders inrichten. Om de beleving van het publiek te versterken ontwikkelen het Drents Archief en Drents Museum nieuwe presentatietechnieken en publieksprogramma’s op het gebied van de Drentse geschiedenis. De totale investeringen in het Erfgoedkwartier zullen, naast de nieuwbouw van het Drents Museum, bijna 13 miljoen euro omvatten.

Gedeputeerde staten van Drenthe stellen 1 miljoen euro beschikbaar voor de herinrichting van het Drents Archief. Het ministerie van OCW draagt 1,8 miljoen euro bij voor de verbouwingskosten. De gemeenteraad van Assen buigt zich op 3 december over de plannen en het definitief beschikbaar stellen van de reeds toegezegde 700.000 euro.
Voor herinrichting en verbouw van het huidige Drents museum was al 1,6 miljoen euro beschikbaar binnen het budget voor de nieuwe tentoonstellingsvleugel die op dit moment gebouwd wordt.

Voor de versterking van de publieksbeleving werken het Drents Archief en het Drents Museum samen met Dierenpark Emmen en (regionale) kennisinstellingen. Doel van de samenwerking is bewoners en bezoekers van Drenthe een beleving op maat te bieden, een unieke ontmoeting met het landschap en de cultuur in Drenthe. Daarvoor wil men de nieuwste sensortechnologie toepassen in het concept.
Volgens gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) geven de plannen een enorme stimulans aan de ontwikkeling van het erfgoedkwartier in de Drentse hoofdstad. “We willen met name het bezoek van gezinnen met kinderen zien groeien. Daarnaast is een bezoek aan het Erfgoedkwartier straks een mooi vertrekpunt voor het verkennen van de hele provincie. Zo kunnen we het publiek verleiden ook in Drenthe te eten en overnachten,” zo zegt de gedeputeerde.

Bron: persbericht provincie Drenthe 17 november 2009