Nieuws

Top-10 archiefstukken 2009

Aan het begin van dit nieuwe jaar heeft het Drents Archief een top-10 samengesteld van de archieven die in 2009 het meest zijn aangevraagd. Voor het vierde jaar staat het archief van de Drentse notarissen op nummer 1. Ook de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen staan hoog genoteerd in de top-10.

Er zijn in totaal minder archiefstukken aangevraagd dan in 2008 omdat veel gegevens via de databases van het Drents Archief op internet te vinden zijn.

Top 10 Archiefstukken 2009
1. Archief van de Notarissen in Drenthe 1811-ca.1915 (631 aanvragen)
2. Oude Staten Archieven 1600-1811 (454 aanvragen)
3. Archief van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 (333 aanvragen)
4. Archief van de Commissaris van de Koningin/Gouverneur 1814-1951 (166 aanvragen)
5. Archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen vanaf 1859 (156 aanvragen)
6. Archief van de Kamer van Koophandel 1852-1980 (155 aanvragen)
7. Archief van Gedeputeerde Staten 1814-1951 (123 aanvragen)
9. Archief van de Arrondissementsrechtbank Assen 1878-1929 (94 aanvragen)
8. Familieadvertenties Drentse Historische Vereniging 1974-1991 (94 aanvragen)
10. Archief Provinciale Waterstaat Drenthe 1946 - 1987 (82 aanvragen)